H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem
Šablony III
Ze školy odpovědně na trh práce II.
Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání
Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji
Společné vzdělávání – šablony pro SŠ
„Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji – finanční partner“
Ze školy odpovědně na trh práce
Inovace na dosah
VĚŽ – Věda pro život, život pro vědu
POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem
RHEA – akreditované programy dalšího vzdělávání pro zaměstnance malých a středních podniků v Karlovarském kraji
Město Sokolov
TRITON – zamezení předčasného ukončení studia ohrožených žáků
EU peníze školám – DIGIT – digitalizace výuky na ISŠTE Sokolov
URAN – podpora přírodovědného a technického vzdělávání na ISŠTE Sokolov
Revitalizace areálu Bohemia – II. etapa
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově
JUPITER – informační centrum ISŠTE Sokolov
Solární škola – regionální výukové středisko OZE
MERKUR – zlepšování podmínek pro výuku technických oborů
Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Sokolově
UNIV 3
UNIV 2 KRAJE
UNIV
Zelený kompas
Rozvoj školského portálu Karlovarského kraje
Komunikace – spolupráce – výuka v Karlovarském kraji
Kurikulum S
Menu