Charakteristika školy

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace vystupuje ve vztahu k ostatním právnickým a fyzickým osobám svým jménem a jejíž činnost se řídí platnými právními normami. Zřizovatelem a nadřízeným orgánem školy je Karlovarský kraj (právní forma: kraj, IČ 70 891 168, adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary) dle § 13 a) odst. 2 a § 13 b) odst. 3 a odst. 9 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů. ISŠTE Sokolov patří k největším školám Karlovarského kraje. Ke 30. září 2020 má škola více jak 730 žáků a 114 zaměstnanců. Budovy školy byly kompletně rekonstruovány v letech 2009 až 2012 za více než 400 mil. Kč.

ISŠTE Sokolov zajišťuje výuku ve 4 oborech středního vzdělání s výučním listem a 6 oborech středního vzdělání s maturitní zkouškou. Škola také realizuje výuku ve vlastní akreditované svářecí škole a rekvalifikační kurzy pro Úřad práce i pro další subjekty. Provozuje vlastní strukturovanou počítačovou síť s více než 400 počítači, moderní dvoupatrovou knihovnu, dvě moderní sportovní haly a v neposlední řadě disponuje moderními dílenskými prostory.

Škola vydává vlastní časopis Voice a spravuje odborné projektové weby. Škole se daří i v oblasti sportu, mnohokrát vyhrála Středoškolskou sportovní ligu okresu Sokolov.

Historie školy

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace má ve svém rodném listě zapsán datum 1. 9. 1994. Její historie je ovšem delší a úzce souvisí s hornickou tradicí Sokolovska. Škola vznikla spojením SOU strojírenského, které působilo v regionu více než třicet let a vychovalo tisíce odborníků v elektrotechnických a strojních oborech pro potřeby revíru, se SPŠ elektrotechnickou. Dnes můžeme s určitou hrdostí říci, že transformace odborného školství, která proběhla v 90. letech 20. století, zastihla školu dobře připravenou a byla úspěšná. Pokud se tedy rozhodnete pro ISŠTE Sokolov, zvolíte školu s tradicí, která dnes vychovává již generaci vnuků svých prvních absolventů.

Rozhodnutím Zastupitelstva Karlovarského kraje ze dne 22. září 2005 došlo s účinností od 1. července 2006 ke sloučení ISŠTE Sokolov a SPŠ, SOU a U Královské Poříčí. ISŠTE Sokolov se stala nástupnickou organizací. Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017 došlo s účinností od 1. ledna 2018 ke sloučení organizace Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Střední průmyslová škola Loket, příspěvková organizace dne 31. prosince 2017 v důsledku sloučení zanikla. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace se stala dnem 1. ledna 2018 nástupnickou organizací.

Na základě usnesení Zastupitelstva Karlovarského kraje č. ZK 439/11/17 ze dne 1. listopadu 2017 došlo s účinností od 1. ledna 2018 k sloučení organizace Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace a Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace. Střední odborné učiliště Horní Slavkov, příspěvková organizace dne 31. prosince 2017 v důsledku sloučení zanikla. Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace se stala dnem 1. ledna 2018 nástupnickou organizací.

Historie odborného vzdělávání 1945 – 2012

 

Menu