PŘIHLAŠOVÁNÍ

Pro školní rok 2024/2025 je termín pro zasílání přihlášek do 31. 5. 2024.

Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok. Umístění do domova mládeže platí bezprostředně pro následující školní rok (přihláška se podává opětovně na každý školní rok).

O přijetí žáka do domova mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Přihlášku je možné zaslat i na e-mailovou adresu . Žáci jsou umísťováni do naplnění ubytovací kapacity. Přednostně jsou umístěni žáci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace. Další kritéria: vzdálenost bydliště, dopravní obslužnost z místa bydliště, sociální poměry a zdravotní stav.

Zveřejněný seznam přijatých uchazečů pod sdělenými kódy naleznete na úřední desce školy od 24. 6. 2024. Tímto se považují rozhodnutí, kterým se žádosti o přijetí vyhovuje, za oznámená a neposílají se poštou. Rozhodnutí o neumístění k ubytování bude zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků odesláno poštou.

Přijímací řízení pro přijetí do DM_2024/2025

Bodové hodnocení pro přijetí do DM

DM přijatí 2024/2025

UBYTOVÁNÍ

Dvoulůžkové pokoje nabízí standardní ubytování s moderním vybavením a vlastním sociálním zařízením. Ubytovaným je k dispozici vybavená kuchyňka a společenská místnost s televizí, wi-fi připojení k internetu.

přihláška do domova mládeže ISŠTE a odhláška z domova mládeže ISŠTE

ORGANIZACE a PROVOZ

Organizace a provoz domova mládeže se řídí Vnitřním řádem (je součástí Školního řádu – příloha č. 4). Výchova a vzdělávání v domově mládeže se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu domova mládeže, který zahrnuje záměr vést žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových aktivit.

Činnost na domově mládeže je organizována ve výchovných skupinách vedených vychovatelem. Žáci mají prostor nejen pro své aktivity, rovněž i pro setkávání se a komunikaci s ostatními.  Svůj volný čas mohou žáci využívat dle svého uvážení jak v prostorách domova mládeže (kreativní kroužek, fotografický kroužek, posilování, stolní společenské hry, zpívání s kytarou, kulturně vzdělávací aj.), tak ve městě Sokolov, které nabízí bohaté relaxační, sportovní i kulturní vyžití (kino, divadlo, muzea, plavecký bazén apod.).

Kontakty na vedoucího vychovatele a vychovatele domova mládeže (telefon, e-mail).

CENÍK UBYTOVÁNÍ

Měsíční úhrada za ubytování činí 1 600 Kč, je splatná vždy do 20. dne předchozího měsíce. Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace: 19-4473560217/0100.

STRAVOVÁNÍ

Celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře) zajišťuje žákům společnost Sokorest, s. r. o. (aktuální informace naleznete na webu společnosti).

Menu