PŘIHLAŠOVÁNÍ

Pro školní rok 2023/2024 je termín pro zasílání přihlášek do 31. 5. 2023.

Na umístění v domově mládeže nemá žák právní nárok. Umístění do domova mládeže platí pro bezprostředně následující školní rok (přihláška se podává opětovně na každý školní rok).

O přijetí žáka do domova mládeže rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky podané zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem. Žáci jsou umísťováni do naplnění ubytovací kapacity. Přednostně jsou umístěni žáci Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvková organizace. Další kritéria: vzdálenost bydliště, dopravní obslužnost z místa bydliště, sociální poměry a zdravotní stav.

Písemné rozhodnutí o umístění k ubytování bude zasláno e-mailem. Rozhodnutí o neumístění k ubytování bude zletilým žákům nebo zákonným zástupcům nezletilých žáků odesláno poštou.

UBYTOVÁNÍ

Dvoulůžkové pokoje nabízí standardní ubytování s moderním vybavením a vlastním sociálním zařízením. Ubytovaným je k dispozici vybavená kuchyňka a společenská místnost s televizí, wi-fi připojení k internetu.

přihláška do domova mládeže ISŠTEodhláška z domova mládeže ISŠTE

ORGANIZACE a PROVOZ

Organizace a provoz domova mládeže se řídí Vnitřním řádem (je součástí Školního řádu – příloha č. 4). Výchova a vzdělávání v domově mládeže se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu domova mládeže, který zahrnuje záměr vést žáky k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových aktivit.

Činnost na domově mládeže je organizována ve výchovných skupinách vedených vychovatelem. Žáci mají prostor nejen pro své aktivity, rovněž i pro setkávání se a komunikaci s ostatními.  Svůj volný čas mohou žáci využívat dle svého uvážení jak v prostorách domova mládeže (kreativní kroužek, fotografický kroužek, posilování, stolní společenské hry, zpívání s kytarou, kulturně vzdělávací aj.), tak ve městě Sokolov, které nabízí bohaté relaxační, sportovní i kulturní vyžití (kino, divadlo, muzea, plavecký bazén apod.).

Kontakty na vedoucího vychovatele a vychovatele domova mládeže (telefon, e-mail).

CENÍK UBYTOVÁNÍ

Měsíční úhrada za ubytování činí 1 600 Kč, je splatná vždy do 20. dne předchozího měsíce. Platba se provádí bezhotovostně, bankovním převodem na účet ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace: 19-4473560217/0100.

STRAVOVÁNÍ

Celodenní stravování (snídaně, obědy, večeře) zajišťuje žákům společnost Sokorest, s. r. o. (aktuální informace naleznete na webu společnosti).

Menu