Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace

Jednoty 1620
356 01 Sokolov

IČ: 49766929
DIČ: CZ49766929
RED-IZO: 600170527

Tel.: 352 603 825, 352 466 163
Fax: 352 466 192
E-mail:
ID datové schránky: 85vjari

Č. ú.: 19-4473560217/0100

Odloučené pracoviště Loket: T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket

Odloučené pracoviště Horní Slavkov: Kounice 613/8, 357 31 Horní Slavkov

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: VARiKO CZ s.r.o.,
+420 377 549 156

Snímek školy - platnost od 1. 1. 2019
Vedení školy
Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Pavel Janus
ředitel školy
352 466 163, 774 892 590
Ing. Jaroslav Vlček
statutární zástupce ředitele – ZŘPV
352 466 161, 774 626 436
Mgr. Bc. Tomáš Babický
zástupce ředitele - ZŘTV
352 466 174, 739 322 463
Libuše Szokolaiová
vedoucí hospodářský pracovník
352 466 096, 602 530 102
Školní speciální psycholog
Jméno
Funkce
Telefon
PaedDr. Zuzana Onderová
školní speciální psycholog
352 466 199
Učitelé
Pracoviště Sokolov
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Mgr. Monika Bartovská
cizí jazyky
po 7.15-7.55 h
352 466 170
Eva Bartyzalová
cizí jazyky
út liché 14.40 h
st sudá 14.40 h
352 466 164
Mgr. Eva Borská
přírodovědné
út 7.30-7.55 h
352 466 190
Hana Broďáni
cizí jazyky
 
 
Mgr. Zuzana Brychtová
ekonomické
dle domluvy
352 466 170
Ing. Petr Budař
elektro
 
352 466 180
Ing. Bc. Jiří Čihák
stavební
po 7.30-7.55
352 466 057
Ing. Václav Dauschinger
strojní
út 7.00-7.55 h
352 466 189
Ing. Eva Fikarová
ekonomické
dle domluvy
352 466 183
Ing. Bc. Jana Gondíková
přírodovědné
pá 7.30-7.55 h
352 466 152
Bc. Vladimíra Hanáková
vychovatelka DM
 
352 466 043
739 322 387
Mgr. Marcela Heichlová
cizí jazyky
po 14.35 - 15.00 h
352 466 164
Ing. Renata Hethová
ekonomické
dle domluvy
352 466 092
Jaroslav Honzák
elektro
st 7.05-7.50 h
352 466 172
Ing. Josef Horvát
strojní
út 7.00-7.55 h
352 466 091
Ing. Miloslav Hubáček
elektro
dle domluvy
352 466 180
Mgr. Krista Chladová
cizí jazyky
po 14.40-15.00 h
352 466 093
Ing. Karel Ivan
strojní
po 14.35-16.00 h
352 466 166
Mgr. Hana Kábrtová
humanitní
dle domluvy
352 466 181
Ing. Stanislav Koukal
strojní
út 7.00-7.55 h
352 466 189
Ing. Pavlína Koutecká
stavební
po 7.30-7.55
352 466 057
Mgr. Martin Královec
přírodovědné, ICT
po 7.15-7.45 h
352 466 152
Mgr. Rostislav Kurfürst
TV
út 7.30-7.55 h
352 466 187
Ing. Luboš Látal
elektro
pá 14.45-15.30 h
352 466 060
Ing. Štěpánka Makoňová
strojní
út 14.35-15.20 h
352 466 076
Mgr. Yvetta Milfaitová
TV
po 7.30-7.55 h
352 466 155
Miroslav Miškovský
cizí jazyky
st 7.00-7.55 h
352 466 188
Ing. Radka Müllerová
ekonomické
dle domluvy
352 466 168
Mgr. Věra Novotná
humanitní
dle domluvy
352 466 153
Bc. Petra Palíková
přírodovědné
po 7.30-7.55 h
352 466 077
Mgr. Ivana Pitrová
přírodovědné
út 7.30-7.55 h
352 466 190
Ing. Vendula Pokorná
cizí jazyky
 
 
Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA
ICT, ekonomické
st 7.20-7.50
352 466 058
Mgr. Vlasta Prokešová
humanitní
dle domluvy
352 466 153
Petr Prošek
cizí jazyky
po 7.20-7.55 h
 
Mgr. Michaela Sebjánová
přírodovědné
po 7.30-7.55 h
352 466 156
Mgr. Iva Sinkulová
humanitní, TV
po 7.30-7.55 h
352 466 155
Ing. Marcela Slavíková
stavební
st 7.30-7.55 h
352 466 057
Mgr. Ivana Sochůrková
humanitní
dle domluvy
352 466 160
Bc. Karel Soukup
ICT, humanitní
čt 7.15-7.55 h
352 466 151
Ing. Miroslav Soukup
strojní
út 7.00-7.55 h
352 466 091
Mgr. Martin Suchan
přírodovědné, TV
st 7.30-7.55 h
352 466 079
Mgr. Daniela Synáčová
humanitní
dle domluvy
352 466 181
Ing. Josef Szmuda
elektro
čt 7.10-7.50 h
352 466 060
Michal Ševčík
vychovatel DM
 
352 466 043
739 322 387
Mgr. Pavlína Šponiarová
humanitní
dle domluvy
352 466 175
Ing. Milan Šulc
strojní
st 7.00-7.55 h
352 466 180
Ing. Dita Švejdová
přírodovědné
 
 
Bc. Martin Toksa
cizí jazyky
út 7.00-7.55 h
352 466 188
Ing. Lucie Trosmanová
ekonomické
dle domluvy
352 466 156
Mgr. Karel Tříska
přírodovědné
pá 7.30-7.55 h
352 466 079
Mgr. Michal Vajda
cizí jazyky
st 7.00-7.55 h
352 466 093
Ing. Bohuslava Vlčková
ICT
út 7.15-7.50 h
352 466 058
Mgr. Kateřina Vycpálková
cizí jazyky
st 7.20-7.55 h
352 466 186
Odloučené pracoviště Loket
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Ing. Pavel Banzet
stavební
dle domluvy
352 684 084/kl. 33
Mgr. Romana Berková
humanitní
dle domluvy
352 684 084/kl. 27
Ing. Bc. Čihák Jiří
stavební
dle domluvy
352 684 084/kl. 12
Mgr. Milan Dočekal
vedouci vychovatel DM
 
352 684 084/kl. 31
Mgr. Pavel Doležal
cizí jazyky
 
352 684 084/kl. 38
Ing. Karel Fenkl
stavební
dle domluvy
352 684 084/kl. 12
Ing. Arch. Jiří Janisch
stavební
dle domluvy
352 684 084/kl. 33
Ing. Lenka Kalčicová
ICT
 
352 684 084/kl. 28
Ing. Martin Kumpera
stavební
čt 7.15-7.55 h
352 684 084/kl. 32
Jana Pitáková
vychovatelka DM
 
352 684 084/kl. 31
Petr Prošek, AA.
cizí jazyky
 
352 684 084/kl. 34
Mgr. Michaela Sebjánová
vedoucí učitel
přírodovědné
po 7.30-7.55 h
352 684 084/kl. 11
Lukáš Smutný
ICT
 
352 684 084/kl. 28
Mgr. Alexandr Štěpnička
humanitní, přírodovědné
st 7.30-7.55 h
352 684 084/kl. 27
Ing. Lucie Trosmanová
ekonomické
dle domluvy
352 684 084/kl. 34
Mgr. Karel Tříska
přírodovědné
dle domluvy
352 684 084/kl. 27
Ing. Zdeněk Vrátil
ICT, elektro
dle domluvy
352 684 084/kl. 37
Odloučené pracoviště Horní Slavkov
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Václav Hasman
strojní
dle domluvy
736 650 026
731 518 077
Mgr. Josef Kuttner
přírodovědné, strojní
čt 7.10-7.50 h
602 540 366
Mgr. Lenka Novotná
humanitní, přírodovědné
st 7.30-7.55 h
736 650 026
Učitelé odborného výcviku
Pracoviště Sokolov
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Jan Csako
odborný výcvik, strojní
technolog svářečské školy
 
352 466 056
774 892 592
Václav Hasman
odborný výcvik, strojní
 
352 466 193
Radomír Hošta
odborný výcvik, elektro
 
352 466 158
Bc. Karel Janda
odborný výcvik, strojní
 
352 466 167
Zdeněk Měřínský
odborný výcvik, strojní a elektro
 
325 466 051
Petr Pátek
odborný výcvik, stavební a strojní
 
352 466 051
Bc. Silvie Petrusová
vedoucí učitel OV
 
352 466 195
775 301 731
Rudolf Strýček
odborný výcvik, strojní
 
352 466 050
František Svoboda
odborný výcvik, elektro
 
352 466 184
Pavel Szokolai
odborný výcvik, strojní a elektro
 
352 466 050
Jiří Šafář
odborný výcvik, strojní
 
352 466 185
Karel Šafář
odborný výcvik, strojní
 
352 466 193
736 514 014
Vladimír Školoud
odborný výcvik, stavební
 
352 466 061
Miroslav Zdeněk
odborný výcvik, stavební
 
352 466 053
Petr Zoufalý
odborný výcvik, strojní
 
352 466 150
Pavel Hoza
venkovní pracoviště
 
352 466 054
607 062 058
Odloučené pracoviště Horní Slavkov
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Petra Škuthanová
odborný výcvik, gastro
 
736 650 027
Jiří Wegner
odborný výcvik, strojní
 
739 322 389
Technicko ekonomičtí pracovníci
Pracoviště Sokolov
Jméno
Funkce
Telefon
Diana Bartošová
asistentka ředitele
352 466 163
352 603 825
Hana Dicsová
samostatný odborný technicko-ekonomický pracovník
352 466 171
736 514 015
Regina Havelcová
asistentka na úseku teoretické a praktické výuky
352 466 176
Jana Hrazdirová
samostatný referent ekonomického úseku
352 466 042
352 466 169
Miroslav Hruška
vrátný
352 466 177
Alexandra Husák
administrativní pracovník na úseku personalistiky žáků
352 466 159
Jaroslav Jelínek
správce budov - školník
352 466 097
734 261 230
Alena Jelínková
samostatný odborný technicko-ekonomický pracovník
352 466 182
Lucie Kopková
samostatný odborný referent
352 466 197
Mgr. Bc. Jitka Kunertová Zajová
manažer celoživotního vzdělávání
352 466 098
774 892 595
Marek Makoň
technický pracovník
352 466 198
774 892 591
Zdeňka Nečasová
vrátná
352 466 177
Pavel Roflík
správce ICT
352 466 179
607 016 028
Libuše Szokolaiová
vedoucí hospodářský pracovník
352 466 096
602 530 102
Alena Šotolová
samostatný technickoekonomický pracovník
352 466 062
Odloučené pracoviště Loket
Jméno
Funkce
Telefon
Petra Kúchová
asistentka na úseku teoretické výuky
352 684 084
Alena Longinovová
vedoucí školní jídelny
352 684 084 - kl. 36
Menu