Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace

Jednoty 1620
356 01 Sokolov

IČ: 49766929
RED-IZO: 600170527

Tel.: 352 603 825, 352 466 163
Fax: 352 466 192
E-mail:
ID datové schránky: 85vjari

Č. ú.: 19-4473560217/0100

Vedení školy
Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Pavel Janus
ředitel školy
352 466 163, 774 892 590
Ing. Jaroslav Vlček
statutární zástupce ředitele – ZŘPV
352 466 161, 774 626 436
Ing. Milada Muchnová, MBA
zástupce ředitele – ZŘTV
352 466 174, 739 605 773
Ing. Ludmila Okáčová
vedoucí hospodářský pracovník
352 466 162, 602 530 102
Učitelé
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Mgr. Monika Bartovská
cizí jazyky
út 7.00-7.40 h
352 466 170
Eva Bartyzalová
cizí jazyky
po 7.00-7.40 h
352 466 093
Mgr. Zdeňka Bechová
přírodovědné, ICT
 
 
Ing. Lucie Bilopotocki
ekonomické
út 7.30-8.00 h
352 466 092
Mgr. Eva Borská
přírodovědné
út 7.30-7.55 h
352 466 190
Mgr. Zuzana Brychtová
ekonomické
 
352 466 170
Ing. Petr Budař
elektro
 
352 466 180
Ing. Josef Bulka
elektro, ICT
 
352 466 178
Ing. Tibor Burian
strojní
 
352 466 189
Ing. David Cervan, Ph.D.
elektro, přírodovědné
 
352 466 156
Ing. Bc. Jiří Čihák
stavební
 
352 466 057
Ing. Václav Dauschinger
strojní
 
352 466 189
Ing. Karel Fenkl
stavební
 
352 466 057
Ing. Eva Fikarová
ekonomické
 
352 466 183
Ing. Pavel Francisko, Ph.D.
strojní
 
352 466 091
Mgr. Pavel Franěk
přírodovědné, TV
 
352 466 155
Ing. Bc. Jana Gondíková
přírodovědné
 
352 466 152
Mgr. Marcela Heichlová
cizí jazyky
st sudá 14.35–15.00 h, čt lichý 14.35–15.00 h
352 466 164
Ing. Renata Hethová
ekonomické
út 14.30-15.00 h
352 466 092
Jaroslav Honzák
elektro
út 7.05-7.50 h
352 466 172
Ing. Josef Horvát
strojní
út 13.40–14.35 h
352 466 091
Ing. Miloslav Hubáček
elektro
po 14.35-15.00 h
352 466 180
Mgr. Krista Chladová
cizí jazyky
pá 7.00-7.45 h
352 466 164
Ing. Karel Ivan
strojní
út 12.45–13.40 h
352 466 166
Mgr. Hana Kábrtová
humanitní
 
352 466 181
Mgr. Michaela Knížová
cizí jazyky
út 7.15 h
352 466 186
Ing. Stanislav Koukal
strojní
 
352 466 189
Ing. Jiří Krajský
elektro, ICT
út 7.30-7.55 h
352 466 151
Mgr. Rostislav Kurfürst
TV
čt 7.30-7.55 h
352 466 187
Ing. Luboš Látal
elektro
 
352 466 178
Ing. Štěpánka Makoňová
strojní
 
352 466 189
Mgr. Yvetta Milfaitová
TV
 
352 466 155
Ing. Radka Müllerová
ekonomické
 
352 466 168
PaedDr. Zuzana Onderová
školní speciální psycholog
 
352 466 199
Mgr. Ivana Pitrová
přírodovědné
 
352 466 190
Mgr. Vlasta Prokešová
humanitní
 
352 466 153
Mgr. Iva Sinkulová
humanitní, TV
 
352 466 098, 774 892 595
Ing. Marcela Slavíková
stavební
 
352 466 057
Mgr. Ivana Sochůrková
humanitní
 
352 466 160
Bc. Karel Soukup
ICT
 
352 466 151
Ing. Miroslav Soukup
strojní
 
352 466 091
Ing. Zdeňka Stávková
ekonomické, přírodovědné
 
352 466 079
Mgr. Daniela Synáčová
humanitní
 
352 466 181
Ing. Miluše Šedivcová
ekonomické
 
352 466 188
Ing. Milan Šulc
strojní
 
352 466 180
Ing. Dita Švejdová
přírodovědné
 
352 466 156
Bc. Martin Toksa
cizí jazyky
 
352 466 188
Mgr. Karel Tříska
přírodovědné
 
352 466 079
Mgr. Michal Vajda
cizí jazyky
 
352 466 093
Mgr. Miroslava Vázlerová
humanitní
 
352 466 175
Ing. Bohuslava Vlčková
ICT
st 7.30-7.55 h
352 466 058
Ing. Pavlína Vopatová
stavební
 
352 466 057
Mgr. Kateřina Vycpálková
cizí jazyky
 
352 466 186
Učitelé odborného výcviku
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Hana Bohuslavová
učitel OV
 
352 466 051
Jan Csáko
učitel OV
technolog svářečské školy
 
352 466 056
774 892 592
Radomír Hošta
učitel OV
 
352 466 158
Pavel Hoza
učitel OV
 
352 466 054
Bc. Karel Janda
učitel OV
 
352 466 167
Mgr. Ota Novák
učitel OV
 
352 466 050
Tomáš Obzina
učitel OV
 
352 466 053
Petr Pátek
učitel OV
 
352 466 055
Bc. Silvie Petrusová
vedoucí učitel OV
 
352 466 195
775 301 731
Rudolf Strýček
učitel OV
 
352 466 050
František Svoboda
učitel OV
 
352 466 050
Pavel Szokolai
učitel OV
 
352 466 050
Jiří Šafář
učitel OV
 
352 466 185
Karel Šafář
učitel OV
 
352 466 193
Vladimír Školoud
učitel OV
 
352 466 054
Jaroslav Tirala
učitel OV
 
352 466 150
Petr Vaš
vedoucí učitel OV
 
352 466 052
736 514 016
Miroslav Zdeněk
učitel OV
 
352 466 053
Petr Zoufalý
učitel OV
 
352 466 150
Technicko ekonomičtí pracovníci
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Diana Bartošová
asistentka ředitele
 
352 466 163
Regina Danielová
asistentka na úseku teoretické a praktické výuky
 
352 466 176
Hana Dicsová
MTZ
 
352 466 171
736 514 015
Jana Hrazdirová
knihovna
pokladní
 
352 466 042
352 466 169
Miroslav Hruška
vrátný
 
352 466 177
Alexandra Husáková
personalistka - žáci
 
352 466 159
Jaroslav Jelínek
správce budov - školník
 
352 466 097
734 261 230
Alena Jelínková
personalistka, mzdy
 
352 466 182
Lucie Kopková
personalistka - žáci
 
352 466 197
Marek Makoň
SOTEP
 
352 466 198
774 892 591
Zdeňka Nečasová
vrátná
 
352 466 177
Ing. Ludmila Okáčová
vedoucí hospodářský pracovník
 
352 466 162
602 530 102
Pavel Roflík
správce ICT
 
352 466 179
607 016 028
Mgr. Iva Sinkulová
manažer celoživotního vzdělávání
 
352 466 098
774 892 595
Libuše Szokolaiová
účetní
 
352 466 096
Menu