Integrovaná střední škola
technická a ekonomická Sokolov,
příspěvková organizace

Jednoty 1620
356 01 Sokolov

IČ: 49766929
DIČ: CZ49766929
RED-IZO: 600170527

Tel.: 352 466 177, 352 466 163
E-mail:
ID datové schránky: 85vjari

Č. ú.: 19-4473560217/0100

Odloučené pracoviště Loket: T. G. Masaryka 3, 357 33 Loket

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: VARiKO CZ s.r.o.,
+420 377 549 156

Snímek školy - platnost od 1. 1. 2019
Vedení školy
Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Pavel Janus
ředitel školy
352 466 163, 774 892 590
Ing. Jaroslav Vlček
statutární zástupce ředitele – ZŘPV
352 466 161, 774 626 436
Mgr. Bc. Tomáš Babický
zástupce ředitele - ZŘTV
352 466 174, 739 322 463
Libuše Szokolaiová
vedoucí hospodářský pracovník
352 466 096, 602 530 102
Školní speciální psycholog
Jméno
Funkce
Telefon
PaedDr. Zuzana Onderová
školní speciální psycholog
352 466 199
Učitelé
Pracoviště Sokolov
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Mgr. Monika Bartovská
cizí jazyky
po 7:10-7:45 h
352 466 170
Eva Bartyzalová
cizí jazyky
sudý st 13:50-14:10h
lichý st 7:15-7:50 h
352 466 164
Mgr. Romana Berková
humanitní
po 13:55-14:15 h
352 466 175
Mgr. Eva Borská
přírodovědné
st 7:30-7:55 h
352 466 190
Hana Broďáni
cizí jazyky
st 13:50-14:10 h
352 466 186
Mgr. Zuzana Brychtová
ekonomické
po 7:00-7:45 h
352 466 170
Ing. Petr Budař
elektro
pá 13:55-14:40 h
352 466 180
Ing. Bc. Jiří Čihák
stavební
st 7:35-7:55 h
352 466 180
Ing. Václav Dauschinger
strojní
út 14:40-15:05 h
352 466 189
Ing. Dana Fialová
ekonomické
út 7:00-7:45 h
352 466 183
Ing. Eva Fikarová
ekonomické
út 7:00-7:45 h
352 466 183
Ing. Bc. Jana Gondíková
přírodovědné
pá 7:30-7:55 h
352 466 152
Václav Hasman
strojní
pá 13:50-14:05 h
352466 193
Mgr. Marcela Heichlová
cizí jazyky
st 14:45-15:10
352 466 164
Ing. Renata Hethová
ekonomické
po 14:40-15:10 h
352 466 092
Jaroslav Honzák
elektro
st 7:05-7:45 h
352 466 172
Ing. Josef Horvát
strojní
po 7:15-7:55 h
352 466 091
Mgr. Krista Chladová
cizí jazyky
st 7:05-7:50 h
352 466 093
Ing. Karel Ivan
strojní
út 14:45-15:15 h
352 466 166
Ing. Lenka Kalčicová
ICT
st 7:35-7:55 h
352 466 151
Mgr. Hana Kábrtová
humanitní
po 14:30-15:30 h
352 466 181
Ing. Stanislav Koukal
strojní
út 7:30-7:50 h
352 466 189
Ing. Pavlína Koutecká
stavební
po 7:30-7:50 h
352 466 166
Mgr. Martin Královec
přírodovědné, ICT
út 7:15-7:45 h
352 466 152
Mgr. Rostislav Kurfürst
TV
st 7:30-7.55 h
352 466 187
Ing. Luboš Látal
elektro
pá 15:40-16:25 h
352 466 060
Ing. Štěpánka Makoňová
strojní
po 13:50-14:50 h
352 466 076
Mgr. Tomáš Mašek
humanitní, cizí jazyky, TV
čt 14:45-15:00 h
352 466 054
739 322 389
Mgr. Yvetta Milfaitová
TV
po 7:30-7:55 h
352 466 155
Bc. Miroslav Miškovský
cizí jazyky
po 7:15-7:50 h
352 466 188
Ing. Kateřina Mizerová
strojní
st 14:40-15:10 h
352 466 076
Ing. Radka Müllerová
ekonomické
pá 7:00-7:45 h
352 466 168
Mgr. Věra Novotná
humanitní
pá 7:30-7:55 h
352 466 153
Bc. Petra Palíková
přírodovědné
st 7:30-7:55 h
352 466 077
Mgr. Ivana Pitrová
přírodovědné
út 7.30-7.55 h
352 466 190
Ing. Vendula Pokorná
cizí jazyky
po 7:15-7:50 h
352 466 186
Mgr. Ing. Tomáš Prekop, MBA
ICT, ekonomické
pá 7:10-7:50 h
352 466 058
Mgr. Vlasta Prokešová
humanitní
st 7:20-7:55 h
352 466 153
Mgr. Josef Pýcha
elektro
st 13:05-13:50 h
352 466 060
Mgr. Michaela Sebjánová
přírodovědné
út 7:30-7:55 h
352 466 156
Mgr. Iva Sinkulová
humanitní, TV
út 7:30-7:55 h
352 466 155
Ing. Marcela Slavíková
stavební
po 7:30-7:50 h
352 466 166
Lukáš Smutný
ICT
st 7:35-7:55 h
352 466 151
Mgr. Ivana Sochůrková
humanitní
pá 7:05-7:50 h
352 466 160
Bc. Karel Soukup
ICT, humanitní
st 7:10-7:50 h
352 466 151
Ing. Miroslav Soukup
strojní
út 13:50-14:40 h
352 466 091
Mgr. Martin Suchan
přírodovědné, TV
st 7:30-7:55 h
352 466 079
Mgr. Daniela Synáčová
humanitní
st 14:00-15:00 h
352 466 181
Ing. Josef Szmuda
elektro
čt 7:10- 7:50 h
352 466 180
Mgr. Pavlína Šponiarová
humanitní
po 7:15-7:45 h
352 466 175
Ing. Lenka Šteklová
ekonomické
pá 7:00-7:45 h
352 466 092
Mgr. Alexandr Štěpnička
humanitní
út 13:00-14:00 h
352 466 175
Ing. Milan Šulc
strojní
st 14:45-15:15 h
352 466 180
Ing. Dita Švejdová
přírodovědné
po 14:45-15:00 h
352 466 077
Mgr. Martin Toksa
cizí jazyky
po 7:15-7:50 h
352 466 188
Ing. Lucie Trosmanová
ekonomické
čt 7:00-7:45 h
352 466 156
Mgr. Karel Tříska
přírodovědné
pá 7:30-7:55 h
352 466 079
Mgr. Michal Vajda
cizí jazyky
st 7:15-7:50 h
352 466 093
Ing. Bohuslava Vlčková
ICT
út 7:15-7:45 h
352 466 058
Ing. Zdeněk Vrátil
elektro
 
 
Mgr. Kateřina Vycpálková
cizí jazyky
po 13:50-14:10 h
352 466 186
Ing. Karel Želivský
strojní
út 7:30-7:55 h
352 466 189
Učitelé odborného výcviku
Pracoviště Sokolov
Jméno
Vyučuje
Konzultační hodiny
Telefon
Jan Csako
odborný výcvik, strojní
technolog svářečské školy
pá 13:50-14:05 h
352 466 056
774 892 592
Václav Hasman
odborný výcvik, strojní
pá 13:50-14:05 h
352 466 193
Radomír Hošta
odborný výcvik, elektro
st 13:45-14:00 h
352 466 158
Bc. Karel Janda
odborný výcvik, strojní
pá 13:50-14:05 h
352 466 167
Zdeněk Měřínský
odborný výcvik, strojní a elektro
pá 13:50-14:05 h
325 466 051
Bc. Silvie Petrusová
vedoucí učitel OV
pá 13:50-14:05 h
352 466 195
775 301 731
Rudolf Strýček
odborný výcvik, strojní
pá 13:50-14:05 h
352 466 050
František Svoboda
odborný výcvik, elektro
pá 13:50-14:05 h
352 466 184
Pavel Szokolai
odborný výcvik, strojní a elektro
pá 13:50-14:05 h
352 466 050
Jiří Šafář
odborný výcvik, strojní
pá 13:50-14:05 h
352 466 185
Karel Šafář
odborný výcvik, strojní
pá 13:50-14:05 h
352 466 193
736 514 014
Vladimír Školoud
odborný výcvik, stavební
pá 13:50-14:05 h
352 466 061
Petra Škuthanová
odborný výcvik, gastro
pá 13:50-14:05 h
352 466 164
736 650 027
Jiří Wegner
odborný výcvik, strojní
pá 13:50-14:05 h
352 466 150
Miroslav Zdeněk
odborný výcvik, stavební
pá 13:50-14:05 h
352 466 053
Pavel Hoza
venkovní pracoviště
 
352 466 054
607 062 058
Technicko ekonomičtí pracovníci
Pracoviště Sokolov
Jméno
Funkce
Telefon
Diana Bartošová
asistentka ředitele
352 466 163
352 603 825
Hana Dicsová
samostatný odborný technicko-ekonomický pracovník
352 466 171
736 514 015
Regina Havelcová
asistentka na úseku teoretické a praktické výuky
352 466 176
Jana Hrazdirová
samostatný referent ekonomického úseku
352 466 042
352 466 169
Alexandra Husák
administrativní pracovník na úseku personalistiky žáků
352 466 159
702 253 353
Jaroslav Jelínek
správce budov - školník
352 466 097
734 261 230
Alena Jelínková
samostatný odborný technicko-ekonomický pracovník
352 466 182
Lucie Kopková
samostatný odborný referent
352 466 197
702 253 134
Petra Kúchová
352 466 198
Mgr. Bc. Jitka Kunertová Zajová
manažer celoživotního vzdělávání
352 466 098
774 892 595
Marek Makoň
technický pracovník
352 466 198
774 892 591
Zdeňka Nečasová
vrátná
352 466 177
736 514 016
Pavel Roflík
správce ICT
352 466 179
607 016 028
Libuše Szokolaiová
vedoucí hospodářský pracovník
352 466 096
602 530 102
Alena Šotolová
samostatný technickoekonomický pracovník
352 466 062
731 128 170
Antonín Vrchňár
vrátný
352 466 177
736 514 016
Domovy mládeže
Domov mládeže Sokolov
Jméno
Funkce
Telefon
Mgr. Milan Dočekal
vedoucí vychovatel DM
352 466 044
739 322 330
Bc. Vladimíra Hanáková
vychovatelka DM
352 466 043
Jana Pitáková, DiS
vychovatelka DM
352 466 044
Michal Ševčík
vychovatel DM
352 466 043
Hana Ševčíková
vychovatelka DM
352 466 045
Petra Škuthanová
vychovatelka DM
352 466 045
Menu