Školní knihovna je umístěna ve 3. NP budovy č. 701, číslo dveří 1312.

Výpůjční doba

dopoledneodpoledne
PONDĚLÍ9.00–⁠12.00 hodin12.30–⁠15.00 hodin
ÚTERÝ9.00–⁠12.00 hodin12.30–⁠15.00 hodin
STŘEDA9.00–⁠12.00 hodin12.30–⁠15.00 hodin
ČTVRTEK9.00–⁠12.00 hodin12.30–⁠15.00 hodin
PÁTEK9.00–⁠12.00 hodin12.30–⁠14.30 hodin
Poznámka: Po dohodě je možno navštívit knihovnu i mimo výše uvedenou výpůjční dobu.

ISŠTE SokolovKnihovna poskytuje tyto knihovnicko-informační služby:

  • výpůjční služby prezenční
  • výpůjční služby absenční
  • rezervace dokumentů
  • informace o knihovním fondu
  • přístup k informacím na internetu
  • reprografické služby

Rozsah a podmínky poskytování knihovnicko-informačních služeb stanovuje Řád školní knihovny ISŠTE Sokolov.

Knihovní fond

V knihovním fondu jsou knihy, čtečky knih, časopisy, kazety, videokazety, CD, DVD.

Knihovní řád

Provoz knihovny se řídí platným Řádem školní knihovny schváleným vedením školy.

Menu