ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace poskytuje prospěchová stipendia žákům, kteří se vzdělávají ve vybraných oborech vzdělávání. Podmínky upravuje Stipendijní řád (ŘD_05_05_Stipendijní_řád).

Stipendisté 1. pololetí školního roku 2016/2017

 

Menu