ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace poskytuje prospěchová stipendia žákům, kteří se vzdělávají ve vybraných oborech vzdělávání učebních i maturitních. Podmínky pro přiznání upravuje Stipendijní řád školy. Výše stipendií se liší podle oboru a ročníku (300-600 Kč/měsíc) při dosažení stanoveného prospěchu (do 2,00 u oborů zakončených maturitní zkouškou a 2,20 u oborů zakončených závěrečnou zkouškou), podmínkou je i hodnocení chování žáka. 

Z rozpočtu Karlovarského kraje jsou vyplácena stipendia pro žáky středních škol. Pravidla pro poskytování stipendií žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Karlovarským krajem. Stipendia jsou žákům vyplácena pololetně, výše stipendia se liší podle ročníku (1000-2000 Kč).

Prospěchová stipendia ISŠTE Sokolov:

Menu