Po úspěšném dokončení studia mají absolventi nejen středoškolské technické vzdělání s maturitou, ale i znalosti, které jim umožní získat perspektivní pozice mezi technickými odborníky. Díky elektrotechnickému a ekonomickému přehledu získávají navíc schopnost efektivně komunikovat s vyšším firemním managementem orientovaným mimo IT technologie.

V procesu vzdělávání získají absolventi elektro oborů vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, které umí využívat při řešení praktických úkolů.

Menu