Obecná charakteristika oboru

Tento výuční obor tě připraví na pracovní činnosti v oblasti autoopravárenství a souvisejících technických dopravních zařízení. Budeš zaměřen na základní i speciální poznatky o všech druzích motorových vozidel. Naučíš se základní principy konstrukce a funkce všech zařízení a součástí vozidel. Dále pak rozpoznáš jednotlivé poruchy vozidel a jejich částí smyslovou nebo elektronickou diagnostikou. Dokážeš poruchy odstranit, odhadnout náročnost poruchy jak finanční, tak i časovou. Pomocí diagnostiky a praxe zjistíš momentální technický stav vozidla související s ekonomikou a bezpečností provozu, s výhledem další bezporuchovosti, včetně přípravy na STK.

Proč si vybrat obor

Jednoznačně pro široké možnosti uplatnění! Stane se z tebe špičkový specialista v oboru silničních motorových vozidel s další znalostí všech silničních dopravních prostředků, jejich oprav a údržby. Obor je do budoucna vysoce perspektivní, neboť ekonomika bude vždy závislá na i silniční přepravě zboží, materiálu a osob. Z této skutečnosti rovněž vyplývá nejen široké uplatnění, ale také snadné nalezení pracovního místa.

Proč studovat s námi

Učivo a poznatky ti budou předávat pedagogové nejen s teoretickou kvalifikací, ale i praxí v oboru. Součástí teoretické výuky je ukázka učebních pomůcek, modelů skutečných zařízení i video ukázek. Škola zajišťuje odborný výcvik navazující na teoretickou výuku.

KÓD OBORU

23-68-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Mechanik opravář motorových vozidel

Osvědčení, certifikáty

Žák může během studia absolvovat kurz stehování autodílu a zkoušku ZP 135-1 W01 (dle EU) s uplatněním stehování autodílů do tloušťky plechu. Dále může během studia získat řidičské oprávnění pro řízení vozidel do 3,5 t (osobní vozidla), ale také oprávnění pro řízení vozidel nad 3,5 t (nákladní vozidla).
Europass – je prvním dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech a popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy v celé EU.

Profil absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se při opravách, údržbě, diagnostice, seřizování a oprav osobních a nákladních vozidel. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, v dopravě a podobně.
Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

Řekli o nás

TRUCK UNION, spol. s r. o.

Jiří Graman, jednatel společnosti: Sokolovská ISŠTE patří mezi naše tradiční, dlouhodobé partnery v oblasti vzdělávání učňů v oboru automechanik. Co oceňuji především, je spolupráce s pedagogy na poli odborného výcviku žáků, kdy škola zohledňuje požadavky a potřeby podnikatelského sektoru. Oproti tomu naše společnost se snaží školu a její žáky podporovat, pokud jde o popularizaci oboru automechanik formou stáží pedagogů a exkurzí pro učně. Pravidelně je nám umožněno prezentovat společnost u končících ročníků, kdy se zaměřujeme na žáky tak, abychom je otevřeně seznámili s úskalími při volbě zaměstnavatele, kdy primárním zájmem není získání nových zaměstnanců, ale připravit končící žáky k tomuto zásadnímu kroku. Mám možnost porovnání s ostatními školami v regionu. Mohu tedy zodpovědně prohlásit, že sokolovská ISŠTE dokáže připravit své žáky pro praktický život po odborné, praktické stránce a zároveň na své učně působí tak, že pojmy jako pracovitost, pečlivost, odpovědnost, píle pro ně nejsou jen prázdnými pojmy. Studium na ISŠTE mohu s klidným svědomím pouze doporučit!

Matěj Schediwý, absolvent

Auta mě bavila od dětství, proto jsem po základní škole šel na učební obor automechanik na ISŠTE Sokolov. Na praxi jsem chodil do společnosti TRUCK UNION, kde jsme se jako učni dostávali k běžným opravám pod vedením zkušených mechaniků. Nešetřili nás, ale spoustu jsme se toho naučili. Po závěrečných zkouškách, kdy praktickou závěrečnou zkoušku jsem dělal u TRUCK UNIONu, jsem zde zůstal jako automechanik. Náročná práce, musím chodit na školení, ale nelituji. Práce mě baví a platově jsem spokojen. S odstupem času můžu říct, že ISŠTE je dobrá škola. ISŠTE byla dobrá volba.

 

Menu