Obecná charakteristika oboru

Žáci v průběhu studia získávají odborné znalosti a osvojení praktických dovedností pro ruční zpracování kovů a klasické způsoby obrábění, svařování, provádění montáže, demontáže a údržby strojů a strojních zařízení. Při vstupu na trh práce mohou tyto znalosti uplatnit na různých pozicích ve výrobních a opravárenských podnicích.

Proč si vybrat obor

V odborných předmětech si žáci vytváří technické a technologické myšlení, učí se používat a číst výrobní výkresy, získávají znalosti o základních druzích technických materiálů, jejich vlastnostech a dalším zpracováním.

V předmětu odborný výcvik je pozornost zaměřena na procvičení a získání manuální zručnosti, např. při měření, orýsování, pilování, řezání, stříhání, vrtání a dalších. Získávají základní znalosti z oblasti strojního obrábění na soustruhu, frézce a rovinné brusce. Ve druhém a třetím ročníku všichni absolvují svářečský kurz. Pracovní zkušenosti získávají žáci na pracovištích jiných firem, se kterými škola spolupracuje.

S ohledem na chod a rozvoj průmyslu v našem regionu i blízko v pohraničí najde absolvent oboru široké uplatnění na trhu práce.

KÓD OBORU

23-51-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Strojní mechanik

Certifikáty

Žák oboru Strojní mechanik může během studia ve 2. a 3. ročníku získat následující osvědčení a certifikáty, popřípadě další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Základní kurzy:
ZK135 1.1 základní kurz ručního svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MAG)
ZK311 1.1 základní kurz ručního svařování kyslíko-acetylenovým plamenem.
Europass – první evropský doklad o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci, usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Profil absolventa

Absolvent oboru Strojní mechanik se uplatní ve strojírenských firmách a provozech, ve veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání. Je připraven vyrábět a sestavit, provádět údržbu, popř. opravit funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí a jejich jednotlivých součástí, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky apod.

Řekli o nás

David Lautenbach, žák

Na ISSTE studuji třetím rokem v oboru Strojní mechanik a jsem tu velice spokojen. Z mého pohledu nás učí odborně vzdělaný tým pedagogů s velice vstřícným přístupem pomoci porozumět probíranému učivu. Ve třídě máme výborný kolektiv a výuka probíhá v moderních prostorách školy s výborným technickým zázemím. Velice motivační je pro mě prospěchové stipendium, které můžeme získat a také svářečské osvědčení. Od druhého ročníku vidím přínosné to, že se v praktickém vyučování dostáváme do okolních firem v našem kraji, kde nabíráme nové praktické zkušenosti a pokud se v dané firmě osvědčíme, mnozí z nás získáváme hned po vyučení pracovní příležitost zůstat pracovat v dané firmě, kde jsme praxi vykonávali.

Menu