Obecná charakteristika oboru

Absolvent oboru se uplatní při výkonu povolání elektrikář na mnoha pracovních pozicích, jako např. provozní elektrikář slaboproudých i silnoproudých zařízení, elektromechanik, servisní mechanik elektrických zařízení. Následně pak jako opravář elektrických spotřebičů, důlní elektrikář slaboproudých a silnoproudých zařízení nebo najde uplatní jako elektrikář či provozní elektrikář v energetice, elektromontér, elektromontér pevných trakčních zařízení železniční dopravy, montér elektrorozvodných sítí, mimo jiné také stavební elektrikář, provozní elektrikář železniční dopravy a všude tam, kde je nutné odborné zajištění provozu elektrických zařízení.

Proč si vybrat obor

Zajímá tě, jak je možné, že se motor točí, jaká síla ho pohání, kolik se spotřebuje energie? Jak se elektrická energie vyrábí a jak se vůbec dostane až k nám domů? Proč jsou na poli různé stožáry, izolátory, jak se dané výkony a stroje řídí? Chtěl jsi někdy zapojit nějaké světlo, vypínač nebo si opravit zásuvku? Pokud je tvá odpověď ano, tak obor ELEKTRIKÁŘ je pro tebe to pravé! Obor, který tě naučí zručnosti, naučí tě ovládat zařízení, měřit obvody, systémově přemýšlet, odpovědně myslet a řádně se postavit k práci. Obor, který nabízí profesionální praxi u zaměstnavatelů.

Řekli o nás

KÓD OBORU

26-51-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Elektrikář

Uplatnění a profil absolventa

Absolvent získá znalosti jak z oblasti elektrotechniky, osvojí si praktické dovednosti potřebné pro výkon budoucí profese. Jedná se o vysoce kvalifikované pracovníky připravované k výkonu povolání elektrikáře pro komplexní práce spojené se zapojováním, montáží, oživováním, diagnostikou, opravami, provozem, seřizováním a údržbou konkrétních elektrotechnických zařízení, kdy ovládá odbornou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů.

KOPOS Kolín, a.s.

Jaroslav Hajný, Senior obchodní zástupce:
Abychom dohlédli až na začátek spolupráce mezi naší společností KOPOS KOLÍN a.s. a ISŠTE Sokolov, museli bychom se vrátit v čase až do 25. října roku 2001. Tehdy se totiž na mostecké Integrované střední škole konala Soutěž zručnosti žáků a studentů v oboru elektro, kterou tam naše firma pořádala. A mezi těmi, kteří přijeli celou akci „obhlédnout“, sbírat zkušenosti, ale především navázat kontakty byli také zástupci sokolovské školy, kterými byli tehdejší zástupce pro praktickou výchovu pan Mgr. Ota Novák a vedoucí učitelka oborů elektro paní Silvie Petrusová. A tímto okamžikem v podstatě naše skvělá spolupráce začala.

Poskytli jsme škole vzorky našich produktů, aby měli žáci přehled o trendech, kterými se výroba a používání elektroinstalačního úložného materiálu ubírá, materiál pro praktickou výuku a rovněž seznamování s těmito produkty formou přednášek. A škola, jako správný partner, nám vyšla velice vstříc při výrobě našich reklamních panelů, které jsme v té době velice potřebovali, ale neměli jsme v tu chvíli dostatečnou kapacitu. Budoucí elektrikáři si tak mohli v praxi vyzkoušet, jak se naše výrobky používají a navíc s pocitem, že jejich práce není zbytečná a uvidí ji jejich starší kolegové v celé zemi.
Ještě bych se rád vrátil k již zmiňovaným Soutěžím zručnosti, dnes již nesoucím název KOPOS CUP. Sokolovská škola patří nejen k těm, jejichž zástupci se vcelku pravidelně umísťují na předních příčkách, ale řadí se také mezi školy, které jsou v pořádání těchto soutěží mezi nejaktivnějšími. Vždyť hned jako její pořadatel se zapojili už v březnu roku 2003! Takových partnerů si skutečně velice vážíme, protože pro propagaci KOPOSu dělají opravdu maximum a tím nám pomáhají dostat se jako český výrobce do povědomí především našich budoucích zákazníků.

 

Menu