Přijímací řízení 2018/2019

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Kritéria 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Informace pro uchazeče v přijímacím řízení 2018/2019 pro 1. kolo

 

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2018/2019

Pro školní rok 2018/2019 otevíráme následující obory vzdělávání v denní formě vzdělávání:

Studijní obory:

23-41-M/01 Strojírenství
23-45-M/01 Dopravní prostředky
26-41-M/01 Elektrotechnika
26-45-M/01 Telekomunikace
18-20-M/01 Informační technologie
36-45-M/01 Technická zařízení budov
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Učební obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/01 Elektrikář
36-52-H/01 Instalatér
23-51-E/01 Strojírenské práce – Zámečnické práce a údržba
23-51-E/01 Strojírenské práce – Obráběcí práce

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu