Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Počet volných míst pro 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky

Termín podání přihlášek pro všechny obory: do 1. 3. 2020. Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adresu školy: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021

Kalkulačka – obory SŠ

Kalkulačka – obory UO

Přihláška SŠ – denní studim

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu