Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V návaznosti na krizová opatření ve školství spočívající v omezení či zákazu osobní přítomnosti žáků v důsledku vývoje epidemiologické situace v České republice byly pravidla přijímacího řízení a podmínky pro konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 upraveny opatřením obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 5. ledna 2021. Dne 15. března 2021 byl vydán dodatek k tomuto opatření, kterým se posouvá termín konání přijímacích zkoušek. Termín konání přijímacích zkoušek pro denní studium je 3. a 4. 5. 2021 (řádný termín), 2. a 3. 6. 2021 (náhradní termín). Termín vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek  je nejdříve 19. 5. 2021.

Mimořádné opatření: uchazečům o střední vzdělávání bude umožněna osobní přítomnost na přijímací zkoušce při splnění podmínek uvedených v tomto dokumentu.

Kritéria PŘ 2021/2022 1. kolo

Informace pro uchazeče v 1. kole přijímacího řízení 2021/2022

Informace k jednotné přijímací zkoušce

Informace k JPZ – nekonání

Záměr počtu přijímaných uchazečů ve školním roce 2021/2022

Výpočet bodů pro obory ukončované maturitní zkouškou

Výpočet bodů pro obory ukončované závěrečnou zkouškou

 

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Mimořádné opatření MZ k testování uchazečů před přijímacími zkouškami na SŠ

Menu