Podrobné a přehledné informace k podávání přihlášek najdete na informačním webu Přihlášky na střední a webu MŠMT.

Přijímací řízení 2024/2025 – vyhlášení 2. kola

Počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení 2024/2025

Kritéria 2. kola přijímacího řízení 2024/2025

Výsledky 1. kola přijímacího řízení 2024/2025

Přijímací řízení 2024/2025 – vyhlášení 1. kola

Kritéria 1. kola přijímacího řízení 2024/2025

Záměr počtu přijímaných uchazečů

Termíny přijímacího řízení

Podávání přihlášek

  • Elektronická přihláška – přihlásíte se do systému DiPSy přes elektronickou identitu, vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí 1.-3., dokumenty, které požaduje škola, nahrajete jako scany nebo fotky a potvrdíte odeslání.
  • Výpis ze systému – v systému DiPSy bez přihlášení vyplníte potřebné osobní údaje o sobě i svém dítěti; vyberete si ze seznamu až 3 obory v pořadí dle priority pro přijetí; požadované dokumenty nahrajete jako fotky nebo skeny; potvrdíte odeslání a následně obdržíte na e-mail výpis přihlášky k vytištění; získaný výpis vytisknete (tolikrát, na kolik škol se hlásíte), podepíšete jej a doručíte v listinné podobě do každé vybrané školy (bez příloh).
  • Papírová přihláška – vyplníte klasickou přihlášku a doručíte do každé zvolené školy; ke každé přihlášce přiložíte všechny požadované přílohy; každá přihláška musí být identická.

Podrobné informace k podávání přihlášek.

Menu