Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Termín jednotné přijímací zkoušky: 8. června 2020.

Bližší harmonogram je uveden v pozvánce k přijímací zkoušce.

Výsledky přijímacího řízení

Zápisové lístky

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Informace pro uchazeče v 1. kole přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Termín podání přihlášek pro všechny obory: do 1. 3. 2020. Přihlášky uchazeči podávají poštou nebo osobně na adresu školy: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov.

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2020/2021

Kalkulačka – obory SŠ

Kalkulačka – obory UO

Přihláška SŠ – denní studim

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu