Přijímačky Nanečisto 2019

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace pořádá opět pro ty, kteří chtějí studovat na ISŠTE Sokolov, Přijímací zkoušky Nanečisto 2019. Zadání poskytuje společnost Cermat, stejně jako pro ostrou verzi. Přijímací zkoušky probíhají formou testů z předmětů Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura. Ti, kteří mají záměr podat si přihlášku na jeden ze studijních oborů naší školy, si mohou vyzkoušet, jak přijímací zkoušky probíhají a jak mohou být náročné. Vyzkouší si, jak probíhá důležitá zkouška v reálném prostředí a co může rozhodnout o přijetí žáka do toho „svého“ oboru. Žák si má možnost osvojit náročnost, tempo i způsob řešení zadání.

Přijímací zkoušky Nanečisto se budou konat ve čtvrtek 7. února 2019 od 15:00 hodin v prostorách nové výškové budovy ISŠTE Sokolov. Přihlásit se můžete elektronicky zde:

Přihláška k „Přijímačkám Nanečisto“

Pro snadnou a přehlednou administraci nás zajímá:

  • jméno a příjmení zákonného zástupce,
  • email/kontakt,
  • jméno a příjmení žáka,
  • obor, který chcete na ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace studovat (kvůli učebnám a společnému sdílení).

Uzávěrka přihlášek 31. ledna 2019 ve 12:00 hodin!

Organizace zkušebního dne

  1. Škola bude pro žáky otevřena ve čtvrtek od 14:30 hodin. Přístup do školy je výhradně z ulice J. K. Tyla (od Lobezského potoka – hlavní vchod, karuselové otevírání dveří). K dispozici bude bufet a knihovna (pro případné posezení rodičů při čekání na žáka).
  2. Ve vestibulu školy budou vyvěšené seznamy žáků ZŠ po 16 osobách do jedné učebny. K dispozici budou vyučující, kteří pomohou s orientací ve škole.
  3. Kromě propisovací tužky (modrá nebo černá) nejsou povoleny žádné jiné pomůcky.
  4. Schéma zkušební doby včetně přípravy a přestávky na odpočinek:

15:00-15:15 administrace v učebně dle rozpisu – ČJL
15:15-16:15 testové úlohy – Český jazyk a literatura (ČJL)
16:15-16:25 ukončení administrace testů – ČJL
16:25-16:45 přestávka na odpočinek
16:45-17:00 administrace v učebně dle rozpisu – MAT
17:00-18:00 testové úlohy – Matematika (MAT)
18:00-18:10 ukončení administrace testů – MAT

 

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme následující obory vzdělávání v denní formě vzdělávání:

Studijní obory:

23-41-M/01 Strojírenství
23-45-M/01 Dopravní prostředky
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informační technologie
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Učební obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/01 Elektrikář

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu