Přijímací řízení 2017/2018

Pro školní rok 2017/2018 otevíráme následující obory vzdělávání v denní formě vzdělávání: Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2017/2018 [PDF 413 kB]. V případě požadavku dalších informací kontaktujte studijní oddělení – p. Kopková, Husáková (352 466 197, 352 466 159) nebo ředitele školy Mgr. Januse (352 603 825).

Harmonogram přijímacího řízení 2017/2018:

do 31. 1. 2017 ředitel školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení;
do 1. 3. 2017 škola přijímá přihlášky ke studiu – přihláška musí být opatřena lékařským potvrzením a na zadní straně razítkem ZŠ;
do 31. 3. 2017 obdrží zákonní zástupci (zletilí uchazeči) informace o přijímacím řízení, registrační číslo uchazeče a pozvánku k přijímacímu řízení;
12. 4. 2017 – 1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky;
19. 4. 2017 – 2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky;
10. 5. 2017 – vyhlášení 2. kola PŘ pro obory ukončované závěrečnou zkouškou;
11. 5. 2017 – 1. náhradní termín jednotné zkoušky;
12. 5. 2017 – 2. náhradní termín jednotné zkoušky;
17. 5. 2017 – vyhlášení 2. kola PŘ pro obory ukončované maturitní zkouškou;
7. 6. 2017 – vyhlášení 3. kola PŘ pro obory ukončované závěrečnou zkouškou;
3. 7. 2017 – vyhlášení 3. kola pro obory ukončované maturitní zkouškou;
3. 7. 2017 – vyhlášení 4. kola pro obory ukončované závěrečnou zkouškou  – 29. 8. 2017 zveřejněny výsledky 4. kola pro obory ukončované závěrečnou zkouškou

Pro 2. a další kola PŘ 2017/2018 vydal ředitel školy podrobné Informace pro uchazeče o studium [PDF 846 kB] a stanovil Kritéria PŘ – pro 2. a další kola 2017/2018  [PDF 2 MB].

Abyste si mohli spočítat počet bodů dosažených studiem na základní škole, je pro vás připravená kalkulačka výsledků ze ZŠ pro obory ukončované závěrečnou zkouškou [PDF 37 kB] a pro obory ukončované maturitní zkouškou [PDF 26 kB].

Tiskopisy přihlášek ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích ve školním roce 2016/2017 jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu