4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení 2018/2019 – obory ukončované závěrečnou zkouškou

Počet volných míst pro 4. kolo přijímacího řízení 2018/2019 – obory ukončované závěrečnou zkouškou

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2018/2019 – obory ukončované maturitní zkouškou 9. 7. 2018

Počet volných míst pro 3. kolo přijímacího řízení 2018/2019 – obory ukončované maturitní zkouškou

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení 2018/2019 – obory ukončované závěrečnou zkouškou 28. 5. 2018

Počet volných míst pro 3. kolo přijímacího řízení 2018/2019 – obory ukončované závěrečnou zkouškou

Kritéria pro 2. a další kola přijímacího řízení 2018/2019

Informace pro uchazeče pro 2. a další kola přijímacího řízení 2018/2019

Výsledky přijímacího řízeni

 

Záměr počtu přijímaných uchazeč pro školní rok 2018_2019 (formát PDF)

Pomůcky pro výpočet bodů za prospěch na ZŠ:

Kalkulačka – obory ukončované závěrečnou zkouškou

Kalkulačka – obory ukončované závěrečnou zkouškou

 

Pro školní rok 2018/2019 otevíráme následující obory vzdělávání v denní formě vzdělávání:

Studijní obory:

23-41-M/01 Strojírenství
23-45-M/01 Dopravní prostředky
26-41-M/01 Elektrotechnika
26-45-M/01 Telekomunikace
18-20-M/01 Informační technologie
36-45-M/01 Technická zařízení budov
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Učební obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/01 Elektrikář
36-52-H/01 Instalatér
23-51-E/01 Strojírenské práce – Zámečnické práce a údržba
23-51-E/01 Strojírenské práce – Obráběcí práce

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu