Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020

Záměr počtu přijímaných uchazečů pro školní rok 2019/2020

Přihláška ke studiu SŠ

Kalkulačka obory SŠ

Kalkulačka obory UO

Výsledky přijímacího řízení

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

 

Pro školní rok 2019/2020 otevíráme následující obory vzdělávání v denní formě vzdělávání:

Studijní obory:

23-41-M/01 Strojírenství
23-45-M/01 Dopravní prostředky
26-41-M/01 Elektrotechnika
18-20-M/01 Informační technologie
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Učební obory:

23-51-H/01 Strojní mechanik
23-56-H/01 Obráběč kovů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/01 Elektrikář

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR.

Menu