MZ JARO 2024

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhne 13. června 2024 od 13 hodin v kostele sv. Antonína Paduánského.

Termíny

písemná MZ jaro 2024

praktická MZ jaro 2024 zahájení a učebny PMZ jaro 2024

ústní MZ jaro 2024

povolené pomůcky MZ jaro24

Český jazyk a literatura, cizí jazyky

Školní seznam literárních děl MZ 2024

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu. (VZOR Seznam literárních děl žáka)

Témata AJ

Témata NJ

Zkoušky konané v profilové části maturitních zkoušek

Profilová část z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

Stanovení podmínek záznamu textu písemných prací MZ 2024

Délka a způsob konání praktické MZ 2024

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek MZ 2024

Témata profilové MZ – Dopravní prostředky

Témata profilové MZ – Ekonomika a podnikání

Témata profilové MZ – Elektrotechnika

Témata profilové MZ – Informační technologie

Témata profilové MZ – Strojírenství

Témata profilové MZ – Veřejnosprávní činnost

 

Hodnocení

Dopravní prostředky

Strojírenství

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Veřejnosprávní činnost

Informační technologie

Odkazy pro žáky

CERMAT (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání) – informace k maturitním zkouškám

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA – nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Menu