Ochrana zdraví ve středních školách – ochranné prostředky a testování na onemocnění Covid-19 žáků u maturitních zkoušek.

Maturitní zkoušky 2021

MZ podzim 2021

MZ jaro 2021

Ke dni 28. 4. 2021 nabývá účinnosti dodatek k opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-6. Tímto dodatkem se rozšiřuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

Kritéria hodnocení profilové MZ

Jednotné zkušební schéma

Maturitní kalendář – jarní zkušební období

Jednotné zkušební schéma

Mimořádný termín didaktických testů červenec 2021

Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Opatření MŠMT, které navyšuje počet opravných termínů pro konání didaktických testů a praktických zkoušek a možnost jejich konání v mimořádném termínu.

červenec

7.-9. 7. 2021 Didaktické testy – mimořádný termín

19. 7. 2021 Zpřístupnění výsledků didaktických testů ředitelům škol CZVV, mimořádný termín

23. 7. 2021 Konec zkušebního období s výjimkou konání praktického vyučování a praktické zkoušky

23. 7. 2021 Přihlašování ke zkouškám společné části maturitní zkoušky pro podzimní termín

30. 7. 2021 Přihlašování k profilové části maturitní zkoušky pro podzimní termín

Školní seznam literárních děl MZ 2021

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu.

VZOR – seznam literárních děl žáka

Cizí jazyky

Témata školních zkušebních úloh z AJ – MZ 2021

Témata školních zkušebních úloh z NJ – MZ 2021

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných předmětů MZ 2021

Informační technologie – Aplikace osobních počítačů (LO)

Stavebnictví (LO)

Veřejnosprávní činnost

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Stavebnictví

Strojírenství

Dopravní prostředky

Informační technologie

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Maturitní zkouška

Oficiální stránky maturitní zkoušky (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Menu