Maturitní zkoušky 2021

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl MZ 2021

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu.

VZOR – seznam literárních děl žáka

Cizí jazyky

Témata školních zkušebních úloh z AJ – MZ 2021

Témata školních zkušebních úloh z NJ – MZ 2021

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných předmětů MZ 2021

Informační technologie – Aplikace osobních počítačů (LO)

Stavebnictví (LO)

Veřejnosprávní činnost

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Stavebnictví

Strojírenství

Dopravní prostředky

Informační technologie

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Maturitní zkouška

Oficiální stránky maturitní zkoušky (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

 

Menu