Maturitní zkoušky 2020

Termíny MZ pro jarní období 2020

Praktická maturitní zkouška – termíny jaro 2020Učebny a čas zahájení PMZ

Ústní maturitní zkouška – termíny jaro 2020*Učebny a čas zahájení ústní MZ

Povolené pomůcky – jaro 2020*

Jednotné zkušební schéma – jaro 2020

Jednotné zkušební schéma přílohy – jaro 2020

*aktualizace 15. 5. 2020 (mimořádná opatření)

Přihlašování žáků k MZ jaro 2020

Přihlášky podávejte řediteli školy nejpozději do 2. prosince 2019 (předvyplněnou přihlášku si můžete vyzvednout u ZŘTV, kancelář 1203 v době od 8 do 15 hodin). Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky přiloží k přihlášce doporučení školského poradenského zařízení.

Informace k přihlašování podá Mgr. Bc. Tomáš Babický (telefon 739 322 463).

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl MZ 2020

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu.

VZOR – seznam literárních děl žáka

Cizí jazyky

Témata školních zkušebních úloh z AJ MZ 2020

Témata školních zkušebních úloh z NJ MZ 2020

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných předmětů v profilové části MZ 2020 jaro – podzim

Informační technologie – Aplikace osobních počítačů (LO)

Telekomunikace (LO)

Informační technologie –Informatika v ekonomice (LO)

Stavebnictví (LO)

Veřejnosprávní činnost

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Stavebnictví

Strojírenství

Dopravní prostředky

Informační technologie

Kritéria hodnocení profilové části maturitních zkoušek

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Maturitní zkouška

Oficiální stránky maturitní zkoušky (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

 

Menu