Maturitní zkoušky jaro 2023

Poslední možný termín pro podání přihlášky k MZ jaro 2023 je 1. 12. 2022.

Termíny:

Písemná práce z českého jazyka a literatury proběhne 5. 4. 2023 od 12 hodin, z cizího jazyka 11. 4. 2023 od 12 hodin.

SČ MZ jaro 2023 – písemné zkoušky

MZ jaro 2023 – praktické zkoušky

MZ jaro 2023 – ústní zkoušky

Český jazyk a literatura, cizí jazyky

Školní seznam literárních děl

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu. (VZOR Seznam literárních děl žáka)

Témata AJ

Témata NJ

Profilová část český jazyk a literatura, cizí jazyky

Povolené pomůcky jaro 2023

Zkoušky konané v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Témata profilové MZ – Dopravní prostředky

Témata profilové MZ – Ekonomika a podnikání

Témata profilové MZ – Elektrotechnika

Témata profilové MZ – Informační technologie

Témata profilové MZ – Strojírenství

Témata profilové MZ – Veřejnosprávní činnost

Praktická maturitní zkouška (školní rok 2022/2023)

délka a způsob konání

 

CERMAT (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání) – informace k maturitním zkouškám

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA – nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Menu