MZ PODZIM 2023

Přihlášku k maturitní zkoušce pro podzimní zkušební období 2023 ve školním roce 2022/2023 lze odevzdat řediteli školy, a to nejpozději do 26. června 2023.

MZ podzim 2023 – termíny písemné, praktické a ústní zkoušky

praktická MZ podzim 2023

Zahájení ústních maturitních zkoušek podzim 2023

4.PT, 4.PO – 13. 9. 2023 v 8 h (maturanti se dostaví v 7.30 h)

4.PE – 14. 9. 2023 v 8 h

4.PA, 4.PS, 4.PD – 14. 9. 2023 v 9.30 h

4.PM – 15. 9. 2023 v 8 h

Potvrzení výpisu z přihlášky můžete podepsat v kanceláři č. 1202 v pracovní dny od 7.30 do 13 hodin nejpozději do 21. 7. 2023.

Český jazyk a literatura, cizí jazyky

Školní seznam literárních děl

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu. (VZOR Seznam literárních děl žáka)

Témata AJ

Témata NJ

Profilová část český jazyk a literatura

Určení způsobu záznamu textu

Povolené pomůcky podzim 2023

Zkoušky konané v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Témata profilové MZ – Dopravní prostředky

Témata profilové MZ – Ekonomika a podnikání

Témata profilové MZ – Elektrotechnika

Témata profilové MZ – Informační technologie

Témata profilové MZ – Strojírenství

Témata profilové MZ – Veřejnosprávní činnost

Praktická maturitní zkouška 2023

délka a způsob konání

Kritéria hodnocení profilové části MZ 2023

Dopravní prostředky

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Informační technologie

Strojírenství

Veřejnosprávní činnost

CERMAT (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání) – informace k maturitním zkouškám

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA – nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Menu