Maturitní zkoušky podzim 2022

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku a to nejpozději do 27. června 2022 pro podzimní období.

Žák, který se bude hlásit k ústní zkoušce z českého jazyka a literatury, si připraví vlastní seznam literárních děl v počtu stanoveném ředitelem školy. Žák odevzdá seznam řediteli školy nejpozději do 30. června 2022.

Povolené pomůcky

MZ podzim 2022

Termíny MZ podzim 2022

praktická maturitní zkouška – MZ podzim 2022

ústní maturitní zkouška – MZ podzim 2022

Maturitní zkoušky jaro 2022

Podání přihlášky pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2022 je nejpozději do 1. prosince 2021.

Termíny MZ jaro 2022

praktická maturitní zkouška – MZ jaro 2022rozpis praktické MZ jaro 2022 (učebny, zahájení)

písemná zkouška – SČ MZ jaro 2022

ústní zkouška – MZ jaro 2022termíny a zahájení ústních zkoušek MZ jaro 2022

Termíny písemných prací profilové části MZ

Český jazyk a literatura – 19. 4. 2022 od 12 hodin

Cizí jazyk – 21. 4. 2022 od 12 hodin

Rozpis učeben bude vyvěšen v den zkoušky u recepce a na učebnách (zkoušky budou probíhat v 7. patře).

Povolené pomůcky

MZ jaro 2022

Hodnocení MZ 2022

4.PA Dopravní prostředky

4.PA Strojírenství

4.PC Aplikace osobních počítačů

4.PE Elektrotechnika

4.PM Ekonomika a podnikání

4.PT Informační technologie

4.PV Veřejnosprávní činnost

Český jazyk a literatura, cizí jazyky

 Školní seznam literárních děl

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu. (VZOR Seznam literárních děl žáka)

Témata AJ

Témata NJ

Profilová část český jazyk a literatura, cizí jazyky

Zkoušky konané v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek

Témata profilové MZ – Dopravní prostředky

Témata profilové MZ – Ekonomika a podnikání

Témata profilové MZ – Elektrotechnika

Témata profilové MZ – Informační technologie

Témata profilové MZ – Strojírenství

Témata profilové MZ – Veřejnosprávní činnost

Praktická maturitní zkouška (školní rok 2021/2022)

 

CERMAT (Centrum zjišťování výsledků vzdělávání) – informace k maturitním zkouškám

VÝSLEDKOVÝ PORTÁL ŽÁKA – nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Menu