Maturitní zkoušky 2021

MZ jaro 2021

Jednotné zkušební schéma

Jednotné zkušební schéma řádného termínu – přílohy 1–7

Jednotné zkušební schéma řádného termínu – příloha 8

Přihlašování k maturitní zkoušce

Termíny pro podání přihlášky

Žák podává přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do:

  • 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období
  • 25. června 2021 pro podzimní zkušební období

Český jazyk a literatura

Školní seznam literárních děl MZ 2021

Kritéria pro výběr děl jsou uvedena na konci školního seznamu.

VZOR – seznam literárních děl žáka

Cizí jazyky

Témata školních zkušebních úloh z AJ – MZ 2021

Témata školních zkušebních úloh z NJ – MZ 2021

Profilová zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka – MZ 2021

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek konaných v profilové části maturitních zkoušek

Nabídka povinných a nepovinných předmětů MZ 2021

Informační technologie – Aplikace osobních počítačů (LO)

Stavebnictví (LO)

Veřejnosprávní činnost

Ekonomika a podnikání

Elektrotechnika

Stavebnictví

Strojírenství

Dopravní prostředky

Informační technologie

Výsledkový portál žáka

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem.

Maturitní zkouška

Oficiální stránky maturitní zkoušky (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Menu