Šablony III

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

QHERO

Vzdělávací projekt, který pro motivaci studentů a škol v automobilních oborech připravila společnost Porsche Česká republika s. r. o., zástupce značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen užitkové vozy v České republice. Program podporuje praktické vzdělávání a jeho základní myšlenkou je najít a motivovat nejlepší studenty automobilového zaměření ve středním a učňovském školství v České republice.

H2AC4schools – Závody saských a českých škol PrOJETÍ světa elektromobility s vodíkem

Cílem projektu je atraktivní formou rozšířit znalosti o alternativních formách elektrické energie a zejména vodíkových palivových článků, mezi středoškolskými studenty na obou stranách česko-saského příhraničního regionu. Tento projekt umožní studentským týmům z vybraných technických škol sestavit prototypy autíček vlastní konstrukce poháněných vodíkovými články a v rámci projektu s nimi absolvovat celkem 3 závody – 2 závody na národní a 1 na mezinárodní úrovni, během kterých poměří výkonnost sestrojených prototypů a navíc formou soutěžního klání zároveň budují vzájemné vztahy a spolupráci.

Ze školy odpovědně na trh práce II.

ISŠTE Sokolov spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje na projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II.“. Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji. Studenty posledních ročníků středních a vysokých škol a absolventy připravuje na vstup na trh práce pro potřeby místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit jako jsou motivační workshopy, krátkodobá praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na školách. Absolventům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.

Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020/Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020
Cílem projektu je integrace „digitalizace“ do současného profesního vzdělávání pomocí společně vyvinutého výukového modulu „digitalizace“ a otestování jeho přeshraničního efektu v rámci projektu. Evaluace proveditelnosti, následně začlenění do probíhajícího vzdělávacího procesu u projektových partnerů a jeho další rozvoj.

Město Sokolov

Město Sokolov přispívá z grantového systému na některé akce naší školy, například na Studentský pochod, Čištění Ohře, výstavu škol a jiné.

Menu