Ze školy odpovědně na trh práce II.

ISŠTE Sokolov spolupracuje s Paktem zaměstnanosti Karlovarského kraje na projektu „Ze školy odpovědně na trh práce II.“. Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji. Studenty posledních ročníků středních a vysokých škol a absolventy připravuje na vstup na trh práce pro potřeby místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit jako jsou motivační workshopy, krátkodobá praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na školách. Absolventům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.

Průmysl 4.0 – Implementace digitálního vzdělávání do profesního vzdělávání

Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020/Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014 – 2020
Cílem projektu je integrace „digitalizace“ do současného profesního vzdělávání pomocí společně vyvinutého výukového modulu „digitalizace“ a otestování jeho přeshraničního efektu v rámci projektu. Evaluace proveditelnosti, následně začlenění do probíhajícího vzdělávacího procesu u projektových partnerů a jeho další rozvoj.

Společné vzdělávání – šablony pro SŠ

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Cílem projektu je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomoci školám při společném vzdělávání žáků / studentů, a to s možností personálního posílení o školního speciálního pedagoga a koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele.

Zůstaňte s námi po škole! aneb Rozvoj kompetencí žáků škol v Ústeckém a Karlovarském kraji

Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Cílem projektu je vytvořit podmínky pro kvalitnější podporu žáků v prostředí střední školy. Díky realizaci klíčových aktivit projektu bude různým skupinám znevýhodněných žáků, tj. žákům ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, žákům se specifickými poruchami učení a žákům ohroženým školním neúspěchem umožněno zapojit se do obsahově velmi odlišných aktivit, které jim umožní zažít pocit ,,úspěchu“, zvýší jejich sebevědomí a pocit vlastní hodnoty. Dojde ke zvýšení jejich klíčových kompetencí a dovedností.

Město Sokolov

Město Sokolov přispívá z grantového systému na některé akce naší školy, například na Studentský pochod, Čištění Ohře, výstavu škol a jiné.

Menu