Národní plán obnovy – Prevence digiální propasti

Cílem je zpřístupnění mobilních digitálních technologií ve vzdělávání všem žákům i těm, kteří jsou znevýhodněni tím, že nemají vlastní zařízení.

Šablony 3 – podpora vzdělávání

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání, spolupráce s rodiči žáků a veřejností.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Naše škola využívá investice na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Kooperační projekt inženýrských věd Hof – Sokolov

Malý projekt s podporou Dispozičního fondu. Pro zvýšení intenzity kontaktů mezi vzdělávacími zařízeními a také mezi vyučujícími, žáky a studenty v česko-bavorském pohraničí realizuje Vysoká škola Hof výměnný projekt mezi žáky ISŠTE Sokolov, p. o. a studenty Vysoké školy Hof.

InduCCI

Díky aktivitě budou studenti třech středních škol vytvářet společnými silami výukovou pomůcku, kterou bude možné využívat na jednotlivých školách i po skončení projektu.

Implementace krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji

Obsahem pilotního ověření je rozvoj intenzivní spolupráce mezi firmami a odbornými školami s cílem popsat a nastavit vhodné podmínky k poskytování praktického vyučování v reálném prostředí firem a zařadit vybrané prvky duálního vzdělávání do odborného vzdělávání v Karlovarském kraji.

Česko-Bavorské setkávání odborných učilišť Rehau – Sokolov

Cílem projektu je vzájemné seznamování sousedních zemí, odbourání předsudků a samostatný vývoj společného projektu v oblastech CAD/CAM/CNC/3D tisku.

Kooperační projekt inženýrské vědy

Projekt cílí na navazování a zintenzivňování kontaktů mezi vzdělávacími zařízeními a také mezi vyučujícími, žáky a studenty v česko-bavorském pohraničí.

QHERO

Vzdělávací projekt, který pro motivaci studentů a škol v automobilních oborech připravila společnost Porsche Česká republika s. r. o., zástupce značek Volkswagen, Audi, SEAT a Volkswagen užitkové vozy v České republice. Program podporuje praktické vzdělávání a jeho základní myšlenkou je najít a motivovat nejlepší studenty automobilového zaměření ve středním a učňovském školství v České republice.

SYPO

Projekt SYPO reaguje na současný stav, který postrádá ucelený systém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze profesní dráhy. A proto SYPO připraví novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, a to za pomoci těchto nástrojů:
– metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni;
– stálá konference ředitelů (kabinetu vedení);
– podpora začínajících učitelů;
– transformace systému DVPP.

 

Menu