Projektoví partneři:

Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
Hochschule Hof, Fakultät Ingenieurwissenschaften

Doba realizace projektu: 1. 6. 2020 – 28. 2. 2021

Aktivity: 2 dvoudenní exkurze u každého z partnerů

Projekt cílí na navazování a zintenzivňování kontaktů mezi vzdělávacími zařízeními a také mezi vyučujícími, žáky a studenty v česko-bavorském pohraničí.

Menu