Objekt ISŠTE Sokolov je monitorován kamerovým systémem.

Kamery jsou instalované ve veřejných prostorách školy, tedy na chodbách, schodištích, hlavní šatně a také monitorují vchody do školy.

Kamerový systém má přispívat k větší bezpečnosti žáků, ochraně majetku a také k prevenci šikany.

Správce kamerového systému – Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace.

 

Oprávněnými subjekty pro podání žádosti o poskytnutí záznamu z kamerového systému jsou:

  1. subjekty, kterým je správce povinen předat záznamy z kamerového systému na základě zákona, zejména orgány činné v trestním řízení a správní orgány pro vedení přestupkového řízení,
  2. subjekt údajů, případně jeho zákonný zástupce (dle § 12 zákona č. 101/2000 Sb.),
  3. subjekty, kterým jsou kamerové záznamy poskytovány na základě na základě souhlasu subjektu údajů, který je na záznamech zachycen.

Žádost na poskytnutí údajů z kamerového systému, adresovanou správci systému, musí obsahovat:

  1. specifikaci rozsahu požadovaného záznamu (např. den, hodina, prostor, pozice a směr kamery),
  2. zdůvodnění žádosti,
  3. termín poskytnutí záznamu.

Správce systému může poskytnout kamerové záznamy orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení nebo správním orgánům pro vedení přestupkového řízení i z vlastního rozhodnutí, a to v případě, že má podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, které jsou na záznamu zachyceny.

K tomu je zapotřebí předávací protokol záznamu, který musí obsahovat:

  1. datum poskytnutí záznamu,
  2. zdůvodnění poskytnutí záznamu,
  3. identifikaci žadatele o záznam nebo subjektu, kterému je záznam předán z vlastního podnětu,
  4. specifikaci poskytnutých záznamů (datum pořízení záznamu, čas).
Menu