Jednou z hlavních aktivit vzdělávání dospělých je vzdělávání zaměstnanců firem, široké veřejnosti a rekvalifikace nezaměstnaných pro Úřad práce.

Nabízíme:

  • komplexní přístup – rekvalifikační kurzy připravíme na míru podle potřeb a požadavků firmy;
  • načasování podle potřeb firmy;
  • pružnost a flexibilitu, osobní přístup.

Nabízíme technické a odborné kurzy:

Čtení technické dokumentace

AutoCAD 2011 pro začátečníky i pokročilé

Inventor 2011 pro začátečníky i pokročilé

Strojírenská metrologie

Značení materiálů

Technické kreslení a přesnost ve výrobě

Vlastnosti hutních materiálů

Základy marketingu a managementu

Úprava písemností podle Normy ČSN 01 6910

Cena:
Cena vzdělávacích aktivit je smluvní a její výše závisí na rozsahu požadovaných služeb. V případě zájmu zpracujeme zdarma návrh vzdělávacích aktivit včetně cenové kalkulace.

Našim cílem je dlouholetá spolupráce s firmami a jejich spokojenost se zřetelem na to, aby vynaložené investice do dalšího profesního vzdělávání zaměstnavatelů byly efektivně vynaloženým nákladem a splnily svůj úkol.

Menu