Vzdělávací programy strojírenských oborů jsou vhodné pro chlapce i dívky. Absolventi mohou nalézt uplatnění nejen v podnicích strojírenských, ale také například v hutních provozech, v energetice, stavebnictví, dopravě, zemědělství, automobilovém průmyslu, OSVČ ve sféře drobného a středního soukromého podnikání.

U oborů vzdělání s maturitní zkouškou má značný význam pro budoucí uplatnění žáků souvislá odborná praxe, kterou žáci vykonávají na reálných pracovištích nejrůznějších firem.

Menu