Obecná charakteristika oboru

Chceš se podílet na státní správě, chápat právo, rozumět financím, účetnictví i podnikání? Nevíš, zda budeš po střední škole dále studovat, podnikat nebo pracovat? U nás máš ještě 4 roky na rozhodování. Porozumíš principům demokratického státu, jeho řízení a spravování, naučíš se finanční gramotnosti. Budeš umět psát všemi deseti, běžně zvládneš rutinní administrativu. Naučíš se základům práva, pochopíš podstatu chodu veřejné správy, zvládneš ekonomiku i účetnictví.

Proč si vybrat obor

NABÍZÍME TI možnost pracovat na rozvoji tvé osobnosti a přípravu pro profesní život, rozvíjet tzv. měkké dovednosti, kreativitu, prezentační dovednosti, komunikaci a empatie.

VYTVÁŘÍME dobrý základ pro práci na úřadech, soudech, u policie nebo v sociální sféře.

ZÍSKÁVÁŠ přehled o funkci veřejné správy a o uplatňování právních přepisů v různých oblastech života. Orientuješ se v ekonomice i účetnictví. Umíš psát všemi deseti minimálně 200 úhozů/minutu.

MŮŽEŠ STUDOVAT NA VŠ, VOŠ a zvýšit hodnotu své pracovní síly, rozšířit možnost svého uplatnění na trhu práce, máš naději na vyšší mzdu. Z poslední maturitní třídy 1/2 absolventů tohoto oboru pokračuje ve studiu na státních i soukromých VŠ nebo na VOŠ v našem regionu i v celé ČR. Mnozí dřívější absolventi zastávají posty vedoucích pracovníků na státních úřadech i u soudu, jsou příslušníky PČR, strážníky městské policie, pracovníky celní správy, úspěšnými vlastníky či manažery firem, pedagogy…

ZÍSKÁŠ finanční gramotnost, která ti pomůže rozumět svým penězům, abys neskončil v dluhové pasti. Naši žáci se v průběhu studia účastní finančních soutěží.

KÓD OBORU
68-43-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Veřejnosprávní činnost

Certifikáty a osvědčení

Žák může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici – žák musí dosahovat při desetiminutovém opisu rychlost nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,50 % a vypracovat v časovém intervalu 90 minut obchodní písemnost a tabulku.
Státní zkouška ze zvýšené rychlosti – od předchozích požadavků se vyžaduje rychlost 300 čistých úhozů za minutu.
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Profil absolventa

Absolventi se uplatní jako referenti samosprávy na úřadech, jako referenti státní správy. Uplatní se rovněž jako administrativní pracovníci v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané veřejnosprávní, ekonomické a právní vzdělání jim umožní uplatnit se i v občanském sektoru. Mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, ekonomických, sociálních, ale i pedagogických. V odborné i osobní komunikaci využívá dva cizí jazyky.

Řekli o nás

Helena Hanáková, absolventka

Mé kroky vedly po ukončení základní školy k pedagogickému zaměření. Zjistila jsem, že to není to pravé pro mě a rozhodla jsem se zažádat o přestup na obor Veřejnosprávní činnost. Překvapil mě nejen obor svým různorodým obsahem, ve kterém si každý najde to své, co ho bude bavit, ale také přístup učitelů. Každý se mi snažil pomoct, a to jak během studia, tak při maturitní zkoušce. Nebýt tohoto přestupu, pravděpodobně bych teď nestudovala vysokou školu, pro kterou mi mé středoškolské studium položilo pevné základy. Zpětně hodnotím mé rozhodnutí za jedno z nejlepších v mém životě a zmíněný obor mohu jedině doporučit.

Nikola Vondrušková, absolventka

Jmenuji se Nikola Vondrušková a v roce 2020 jsem úspěšně ukončila studium maturitou na Integrované střední škole v Sokolově. Studovala jsem obor Veřejnosprávní činnost. Tuto školu jsem si vybrala bez váhání z několika důvodů. Prvním důvodem bylo, že je škola velmi moderní a líbilo se mi prostředí školy. Dalším důvodem bylo to, že škola byla blízko mého bydliště. Dále na mě zapůsobila prezentace právě tohoto oboru a v neposlední řadě se mi zalíbil i přístup učitelů na dni otevřených dveří. Konkrétně tento obor jsem si pak zvolila kvůli tomu, že jsem chtěla mít nějaké odborné zaměření a nechtěla jsem mít obecný přehled, jako se vyučuje na gymnáziích. Když jsem začala tento obor studovat, ovlivnilo to dál můj život. Rozhodla jsem se, že chci v tomto studiu pokračovat i nadále, a to na vysoké škole. Tak se i stalo, teď studuji Vysokou školu finanční a správní v Karlových Varech a díky vystudovanému oboru Veřejnosprávní činnost, ale také přístupu učitelů na této škole, jsem dostatečně připravená pro studium na vysoké škole.

Menu