Nabídka svářečských kurzů:

Zaškolený pracovník dle ČSN 05 0705

MetodaPopis technologie svařováníDoba trvání kurzuCena
ZP 311-2 1.1Řezání plamenem3 dny2 810 Kč
ZP 135-1 1.1Stehování MAG – nelegované oceli4 dny4 360 Kč
ZP 311-1 1.1Stehovaní plamenem – nelegované oceli4 dny4 360 Kč
ZP 942-8 31
ZP 912-9 31
Pájení mědi měkké i tvrdé3 dny5 560 Kč

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvovaném kurzu svařování, průkaz zaškoleného pracovníka dle zvolené metody.

Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705

MetodaPopis technologie svařováníDoba trvání kurzuCena
ZK 135 1.1MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu – CO2, oceli nelegované4 týdny12 095 Kč
ZK 311 1.1Svařování plamenem – nelegované oceli4 týdny11 800 Kč
ZK 15 P2Svařování plastů polyfůzní5 dní7 300 Kč

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvovaném základního kurzu svařování s platností v ČR, průkaz odborné kvalifikace svářeče dle zvolené metody.

Svařování dle ČSN EN 287-1 a ČSN ISO 9606-2 (úřední zkoušky svařování)

MetodaPopis technologie svařováníDoba trvání kurzuCena
ZK 135MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu – CO2 , oceli nelegované3 dny 5 270 Kč
 ZK 311Svařování plamenem – nelegované oceli nelegované a středně legované 3 dny5 270 Kč

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost, absolvování základního kurzu v příslušné metodě.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvovaném kurzu svařování s platností v EU, Průkaz odborné kvalifikace svářeče dle zvolené metody.

Dále nabízíme přezkušování svářečů se základními kurzy a zaškolením podle ČSN 05 0705.

POZOR!
Osoby bez svářečského průkazu (1. základní kurz/EN zkouška) – je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od vašeho praktického lékaře.

Menu