Nabídka svářečských kurzů:

Zaškolený pracovník dle ČSN 05 0705

MetodaPopis technologie svařováníDoba trvání kurzuCena
ZP 311-2 1.1Řezání plamenem3 dny5 230 Kč
ZP 942-8 31
ZP 912-9 31
Pájení mědi měkké i tvrdé3 dny6 384 Kč

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvovaném kurzu svařování, průkaz zaškoleného pracovníka dle zvolené metody.

Základní kurzy svařování dle ČSN 05 0705

MetodaPopis technologie svařováníDoba trvání kurzuCena
ZK 135 1.1MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu – CO2, oceli nelegované4 týdny14 129 Kč
ZK 311 1.1Svařování plamenem – nelegované oceli4 týdny13 730 Kč

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvovaném základního kurzu svařování s platností v ČR, průkaz odborné kvalifikace svářeče dle zvolené metody.

Svařování dle ČSN EN 287-1 a ČSN ISO 9606-2 (úřední zkoušky svařování)

MetodaPopis technologie svařováníDoba trvání kurzuCena
ZK 135MAG – svařování tavicí se elektrodou v aktivním plynu – CO2 , oceli nelegované3 dny7 539 Kč
ZK 311Svařování plamenem – nelegované oceli nelegované a středně legované3 dny7 539 Kč

Vstupní předpoklady: zdravotní způsobilost, absolvování základního kurzu v příslušné metodě.
Výstupní doklad: osvědčení o absolvovaném kurzu svařování s platností v EU, Průkaz odborné kvalifikace svářeče dle zvolené metody.

Dále nabízíme přezkušování svářečů se základními kurzy a zaškolením podle ČSN 05 0705.

Cena: 552 Kč

POZOR!
Osoby bez svářečského průkazu (1. základní kurz/EN zkouška) – je nutné potvrzení o zdravotní způsobilosti od vašeho praktického lékaře.

Menu