Univerzita třetího věku a ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov spolupracuje se Západočeskou univerzitou Plzeň od 1. září 2007, kdy byla v rámci celoživotního vzdělávání otevřena Univerzita třetího věku.
Dne 1. září 2007 byl zahájen zimní semestr ve dvou programech, které probíhaly v prostorách ISŠTE Sokolov za podpory města Sokolov. První program byl Historie a biologie Sokolovska a druhý program Práce s počítačem, kde byli senioři rozděleny do 3 skupin dle schopností, od začátečníků po mírně pokročilé. Zájem navštěvovat Univerzitu třetího věku byl vysoký. Přihlásilo se celkem 85 seniorů ze Sokolova a blízkého okolí. I to byl důvod, aby se pokračovalo i v letním semestru, který začal v únoru 2008. Výuku těchto programů zajišťovala z větší části Západočeská univerzita Plzeň svými lektory, ale ve spolupráci s ISŠTE Sokolov byli osloveni i lektoři ISŠTE Sokolov. Po ukončení letního semestru jsme zjistili, že Univerzita třetího věku je velkým přínosem pro seniory, kteří se chtějí stále vzdělávat. Studium seniorům přináší nejen se něco dozvědět, ale má i význam společného setkání a výměny názorů. O oba vyhlášené programy byl veliký zájem. Sokolovští senioři prokázali svou odhodlanost se dále vzdělávat, a proto se ISŠTE Sokolov za spolupráce Západočeské univerzity Plzeň a s podporou města Sokolov rozhodla vzdělávacími aktivitami pro seniory pokračovat.

Akademický rok 2023/2024

Akademický rok 2022/2023

Akademický rok 2020/2021

Akademický rok 2019/2020

Akademický rok 2018/2019

Akademický rok 2017/2018

 

Menu