Zápis do Univerzity třetího věku pro akademický rok 2020/2021

Přihlášky můžete podávat dne 17. srpna 2020 v době od 11.00 do 13.30 hod do těchto oborů:

Předměty, obory (soubory PDF po kliknutí na název předmětu)Výše zápisného na akademický rok
Základy astronomie 2700 Kč
Dějiny vědy a techniky700 Kč
Geografie700 Kč
Práce s počítačem – skupina B (začátečník + lehce mírně pokročilý)800 Kč
Práce s počítačem – skupina C (mírně pokročilý)800 Kč
Právo700 Kč
Chemie v běžném životě700 Kč

Zápis se koná v budově Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov (vchod do budovy školy od Lobezského potoka), 4. podlaží, č. dveří 1411 – knihovna, telefon 352 466 197, e-mail: .

Podmínky zápisu
Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacity učeben a pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu. Zápis se provádí na jméno a je tudíž nepřenositelný na jinou osobu. Zápisné se vybírá při zápisu na celý akademický rok a je nevratné.

Letáček s informacemi o zápise.

Informace ke studiu U3V na webu ZĆU v Plzni.

Menu