Autorizované profesní kvalifikace

Elektrické instalace (kód: 26-008-E)
Elektrické rozvody (kód: 26-009-E)
Elektrická zařízení (kód: 26-010-E)
Malíř (kód: 39-001-H)
Montér suchých staveb (kód: 36-021-H)
Opravář strojů a zařízení (kód: 23-001-H)
Montér ocelových konstrukcí (kód: 23-002-H)
Zámečník (kód: 23-003-H)
Montér strojů a zařízení (kód: 23-004-E)
Dělník ve strojírenské výrobě (kód: 23-007-E)

Informace o odborné způsobilosti naleznete na serveru Národní soustavy kvalifikací

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace

 

 

Menu