Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na naší škole funguje několik let Spolek přátel ISŠTE. Jeho hlavní funkcí je pomáhat škole v oblastech, na něž nejsou v rozpočtu školy peníze, případně na ně není vůbec pamatováno.
Věříme, že pomocí dobrovolného příspěvku 200 Kč za školní rok budeme moci, tak jako v letech minulých zajistit:
– příspěvky na výlety a exkurze žáků,
– finanční podporu mimoškolní činnost žáků,
– prostředky na organizaci kulturních a sportovních akcí školy.

Výbor SPIŠ

PředsedaBc. Petrusová Silvie
MístopředsedaMgr. Brychtová Zuzana+420 736 426 576,
JednatelPaedDr. Kršová Radomíra+420 606 151 422,
RevizorIng. Smetanová Růžena
ČlenovéNavrátil AdamBurešová Antonie

Stanovy Spolku přátel integrované školy Sokolov

Dopis rodičům

Žádost o příspěvek

Valná hromada Spolku přátel ISŠTE Sokolov, p. o. proběhne dne 15. listopadu 2023 od 16.30 hodin 5. patro nové budovy

Program:

  • schválení uzávěrky 2020/2021;
  • schválení rozpočtu 2021/2022;
  • volba nových členů výboru;
  • schválení usnesení, závěr.
Menu