Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na naší škole funguje několik let Spolek přátel ISŠTE. Jeho hlavní funkcí je pomáhat škole v oblastech, na něž nejsou v rozpočtu školy peníze, případně na ně není vůbec pamatováno.
Věříme, že pomocí dobrovolného příspěvku 200 Kč za školní rok budeme moci, tak jako v letech minulých zajistit:
– příspěvky na výlety a exkurze žáků,
– finanční podporu mimoškolní činnost žáků,
– prostředky na organizaci kulturních a sportovních akcí školy.

Valná hromada se koná 25. dubna 2019 od 16.00 hodin.

Výbor SPIŠ

PředsedaMgr. Brychtová Zuzana+420 736 426 576, [email protected]
MístopředsedaPaedDr. Kršová Radomíra+420 606 151 422, [email protected]
JednatelBurešová Antonie
HospodářIng. Šteklová Lenka+420 607 583 823, [email protected]
RevizorBc. Petrusová Silvie
ČlenovéIng. Smetanová Růžena
Zicha Karel[email protected]

Stanovy Spolku přátel integrované školy Sokolov [PDF 106 kB]

Dopis rodičům – SPIŠ 2018  [PDF 431 KB]

SPIŠ – Žádost o příspěvek [PDF 99 KB]

Menu