Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,
na naší škole funguje několik let Spolek přátel ISŠTE. Jeho hlavní funkcí je pomáhat škole v oblastech, na něž nejsou v rozpočtu školy peníze, případně na ně není vůbec pamatováno.
Věříme, že pomocí dobrovolného příspěvku 200 Kč za školní rok budeme moci, tak jako v letech minulých zajistit:
– příspěvky na výlety a exkurze žáků,
– finanční podporu mimoškolní činnost žáků,
– prostředky na organizaci kulturních a sportovních akcí školy.

 

Výbor SPIŠ

PředsedaMgr. Brychtová Zuzana+420 736 426 576,

[email protected]

MístopředsedaPaedDr. Kršová Radomíra+420 606 151 422

[email protected]

JednatelBurešová Antonie
HospodářIng. Šteklová Lenka+420 607 583 823

[email protected]

RevizorBc. Petrusová Silvie
ČlenovéIng. Smetanová Růžena
Homola Miroslav

Stanovy Spolku přátel integrované školy Sokolov [PDF 106 kB]

SPIŠ – dopis rodičům 2016 [PDF 226 kB]

Menu