Vzdělávací programy ekonomických oborů jsou zaměřené na veřejnou správu a ekonomiku a podnikání. Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost jsou připravováni zejména pro pracovní uplatnění ve státní správě a samosprávě. Vzhledem ke komplexní přípravě v ekonomických předmětech se s nimi často také setkáváme ve sféře ekonomicko-podnikatelské. V oboru Ekonomika a podnikání je cílem připravit žáky pro budoucí profesní dráhu ekonomů, manažerů a účetních. Současně se mohou uplatnit jako zaměstnanci různých institucí a úřadů.

 

Menu