Obecná charakteristika oboru

Pokud Tě zajímá jak jednoduché i složité stroje a strojní zařízení fungují, na jakém principu pracují převodovky, čerpadla, kompresory, motory, obráběcí stroje, jeřáby…. Jaké materiály a technologie se musí při výrobě použít, aby jejich provoz byl bezporuchový, bezpečný, ekologický. Pokud chceš poznat, jak vypadá konstrukční a technologický proces od nápadu přes návrh, výpočet, technickou dokumentaci, technologické postupy, způsoby výroby až k hotovému výrobku. Když Tě zajímají tradiční a konvenční způsoby projektování a výroby, ale jsi i nadšený fanda moderních projekčních, technologických i výrobních IT technologií, tak jsi náš člověk!

Proč si vybrat obor

Uplatnění absolventů oboru STROJÍRENSVÍ je mnohostranné, mohou své znalosti a dovednosti využít ve středních technickohospodářských funkcích především ve strojírenství, a to při zajišťování konstrukční, projektové i technologické části výrobního procesu, nebo při organizaci provozních činností, či v obchodně-technických službách. Mohou své znalosti zúročit v oblasti péče o provozuschopnost strojů, zařízení a dopravních prostředků, nebo je uplatnit ve sféře drobného soukromého podnikání.
Příklady pracovních pozic, na kterých se mohou absolventi jako strojírenští technici v praxi uplatnit: konstruktér, technolog, mistr ve výrobě, dispečer, dílenský plánovač, kontrolor jakosti, technik investic a engineeringu, technický manažer provozu a další.

KÓD OBORU
23-41-M/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Strojírenství

Osvědčení a certifikáty

Žák může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.
Osvědčení o absolvování základního kurzu AutoCAD 2008 a Inventor 2008 v rámci výběrových nepovinných odborných předmětů.

Profil absolventa

Absolvent je připraven celoživotně se vzdělávat. Umí pracovat s informacemi a informačními zdroji, využívá prostředků informačních a komunikačních technologií. Je připraven k vykonávání vysoce kvalifikovaných technických činností, které souvisejí se zaváděním mechanizace, automatizace a robotizace ve všech odvětvích hospodářství. Umí pracovat v týmu i samostatně. V nejvyšší možné míře ovládá práci s výpočetní technikou a aplikačními technickými programy. Využívá jeden cizí jazyk v odborné i osobní komunikaci. Má poznatky o fungování národního hospodářství a EU. Orientuje se ve světě práce a pracovně-právních vztazích.

Řekli o nás

Miroslav Svoboda, absolvent

Technika mě bavila a tato škola mi umožnila rozšířit si strojařské obzory. Začátky nebyly jednoduché, začal jsem se učit úplně nové věci. Technické kreslení, mechanika a strojírenská technologie, to jsou disciplíny, které mají pevná pravidla a je třeba se jimi řídit. Díky skvělému pedagogickému kolektivu se mi tato pravidla vryla hluboko pod kůži a pomáhají mi při mé práci strojního konstruktéra dodnes.

Matěj Šverdík, absolvent

Pokud bych měl říct několik slov o škole, začal bych tím, jak velký náskok teď na vysoké škole díky ISŠTE mám. Ve všech předmětech se mi daří získávat a třídit informace rychleji.
Studoval jsem obor Strojírenství, a kdybych se měl vrátit zpátky, nikdy bych nevolil jinak. Velmi mě bavil téměř každý předmět a každá hodina pro mě byla zajímavá a poučná. Samozřejmě všechno má své plusy a mínusy, ale těch plusů bylo vždy víc.
Každý učitel, kterého jsem během studia potkal, pro nás všechny dokázal udělat téměř cokoliv, co jsme potřebovali. Nikdy jsme nemuseli hledat informace někde jinde než právě u nich. Vybral jsem si správnou školu a skvělý obor!

Menu