Obecná charakteristika oboru

Obor vzdělání je vhodný pro technicky nadané žáky, manuálně zručné, přesné a precizní, s konstrukční a prostorovou představivostí, se vztahem k materiálům, zejména ke kovovým materiálům i nekovovým materiálům (např. k plastům). Žáci se naučí nastavovat, obsluhovat a udržovat základní druhy obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, číslicově řízené stroje – CNC obráběcí stroje apod.), kontrolovat a měřit přesnost opracování obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů.

Proč si obor vybrat

Absolventi se uplatní všude tam, kde je výrobní činnost firem spojená s obráběním materiálů, zejména kovových. Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří seřizují a obsluhují konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, provádí práce nutné při strojním obrábění materiálů soustružením, vrtáním, vyvrtáváním, vyhrubováním, vystružováním, řezáním závitů, frézováním, broušením kovových součástí, dílů strojů a nástrojů a obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (CNC strojů). Umí pracovat podle výkresové dokumentace, správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci, využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese a tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách), určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru, polohy a jakosti povrchu. Dále jsou na základě pracovních podkladů (tvaru obrobku a požadovaných obráběcích operací) určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu.
Po úspěšném ukončení studia absolventi mohou pokračovat ve vzdělávání nástavbovým studiem v oborech strojírenského zaměření nebo orientovaných na podnikání, ve kterých složí maturitní zkoušku.

KÓD OBORU

23-56-H/01

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Obráběč kovů

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru Obráběč kovů může během studia získat Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Profil absolventa

Absolvent je schopný samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, fréza, bruska, vrtačka), obsluhovat a řídit průběh obrábění na číslicově řízených obráběcích strojích a sestavit jednoduchý program na číslicově řízené stroje, umí kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné obráběcí nástroje. Absolvent je schopný na základě výkresové dokumentace stanovit vhodný pracovní postup, vhodné obráběcí stroje, nástroje a pomůcky. Absolvent rozumí a umí komunikovat odbornou terminologií, vztahující se k oboru. Orientuje se v zásadách ochrany životního prostředí a dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

Řekli o nás

Čestmír Výborný

Obor obráběč kovů nebyl mým prvním oborem. Začal jsem na ISŠTE na maturitním oboru Ekonomika podnikání, to mě ale nenaplňovalo, vždycky jsem raději něco vytvářel a viděl za sebou výsledek nějaké práce. Přestupem na obráběče se změnil můj postoj ke škole a chodil jsem do školy moc rád. Zlepšil se i můj prospěch. Tento obor doporučuji, nejen že je to zajímavé, ale myslím si, že po dokončení studia má člověk i veliké uplatnění na trhu práce.

Menu