Obecná charakteristika oboru

Pokud se chceš stát specialistou na různých pozicích v autodopravě nebo autoopravárenství, či chceš-li v těchto oborech včetně strojírenství podnikat, začni studovat tento obor. Naučíš se vše o konstrukci a funkci částí, zjišťování a odstraňování poruch silničních dopravních prostředků. Budeš znát základy strojírenské výroby včetně její technologie a dokážeš nakreslit a číst strojní výkresy. Po absolvování strojních předmětů budeš kvalifikován jako technický pracovník se širokým pracovním zařazením.

Proč si vybrat obor?

Tento obor ti umožňuje široké pracovní uplatnění ve všech odvětvích strojní výroby, zvláště pak souvisejících s automobily a autodopravou.

Proč studovat s námi

Učivo a poznatky ti budou předávat pedagogové nejen teoretickou kvalifikací, ale i praxí v oboru. Škola zajišťuje i praktické vyučování navazující na teoretickou výuku. Pedagogové se žákům věnují také individuálně při zjištění nepochopení látky jedincem. Součástí teoretické je ukázka učebních pomůcek, modelů skutečných zařízení včetně video ukázek.

V průběhu studia máš možnost získat v rámci výuky řidičské oprávnění skupiny C zdarma.

KÓD OBORU
23-45-M/01

ŠKOLNÍ A VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
Dopravní prostředky

Osvědčení a certifikáty

Žáci mohou během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.
Řidičské oprávnění – žáci v rámci studia vykonávají zkoušky, které je opravňují řídit motorová vozidla, včetně nákladních automobilů.

Profil absolventa

Absolventi získají studiem vědomosti, které jim umožní pracovat s motorovými vozidly, ale taktéž ve strojírenství. Uplatnit se mohou jako prodejci v autosalonech, jako přejímající technici nebo vedoucí v autoservisech a v logistických firmách. Budou-li mít zájem o práci u policie, mohou pracovat i jako dopravní policisté. Maturitní zkouška může být cestou ke studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Řekli o nás

Vladimír Proisl

Obor dopravní prostředky je moderní, zaměřený na automobily. Při studiu oboru dostanete důležité základní vědomosti, jak a co v automobile funguje.
Kromě toho se vám dostane znalostí například o navrhování jednotlivých součástek podle platných norem, což je výborná průprava pro vysokou školu. Vedle teoretických znalostí vás čeká i spousta praxe, neboť škola spolupracuje s firmami ve vašem oboru v tomto kraji – výborná věc pro další uplatnění. Budoucí student se může těšit na příjemné a vstřícné odborníky ve svém oboru, kde každý z kantorů má vlastní zkušenosti s tím, co vás bude učit. A to vše na vás čeká v moderní zrekonstruované budově s několika pavilony plných vědomostí.

Menu