Zápis do Univerzity třetího věku pro akademický rok 2023/2024

Přihlášky můžete podávat dne 11. července 2023 v době od 15 do 16 h do těchto oborů:

Předměty, obory (soubor se zobrazí po kliknutí na název předmětu)Výše zápisného na akademický rok
Teorie a praxe v tělovýchově seniorů (lze využít proplacení u zdravotní pojišťovny)1 400 Kč
Literární díla od starověku po současnosti800 Kč
Právní a správní vývoj českých zemí800 Kč
České a světové dějiny800 Kč

Zápis se koná v budově Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizaci, Jednoty 1620, 356 01 Sokolov (vchod do budovy školy od Lobezského potoka), 4. podlaží, č. dveří 1408, tel: 352 466 197, e-mail: .

Podmínky zápisu
Zápisy se uskutečňují do vyčerpání kapacity učeben a pro zařazení do předmětu je rozhodující pořadí příchodu k zápisu. Zápis se provádí na jméno a je tudíž nepřenositelný na jinou osobu. Zápisné se vybírá při zápisu na celý akademický rok a je nevratné.

Letáček s informacemi o zápise.

Menu