Cultural and Creative Industries in Traditional Industrial Regions as Drivers for Transformation in Economy and Society

Doba realizace projektu/project duration: 1. 4. 2019 – 31. 12. 2021
Vedoucí partner projektu/lead partner: CWE – Economic Development Cooperation, City of Chemnitz (https://www.cwe-chemnitz.de/)
Další projektoví partneři/Other partners:
SACCI – Regional Association Cultural and Creative Industry Saxony (lvkkwsachsen.de)
CREARE – Creative Region Linz & Upper Austria (creativeregion.org)
MSV – Mikroregion Sokolov – východ
ARRSA – Regional Development Agency in Bielsko-Biala (arrsa.pl)
CCIAA Padova – Padova Chamber of Commerce Industry Crafts and Agriculture (pd.camcom.it)
BSC – Business support centre L.t.d., Kranj (bsc-kranj.si)
STEBO – Competence Centre Community Development (stebo.be)

Hlavním cílem projektu je transformace tradičních průmyslových regionů za pomoci kulturních a kreativních průmyslů. Kulturní a kreativní průmysly (KKP) zahrnují aktivity spojené s tvořením nových myšlenek, technologií nebo obsahů v oblasti reklamy, architektury, umění, řemesel, designu, módy, videa, filmu, hudby apod. KKP jsou příležitostí, jak udržet mladé a vzdělané lidi v regionu, protože poskytují perspektivní uplatnění případně živobytí. Představte si, že jste mladý člověk, který se zrovna rozhoduje o své budoucnosti. Jelikož se v Karlovarském kraji nenachází univerzita, odcházíte studovat do ostatních krajů. Otázkou je, jak zajistit, aby mladí lidé viděli Karlovarský kraj jako perspektivní místo pro svou práci a budoucí život? Řešením mohou být právě kulturní a kreativní průmysly. Mikroregion Sokolov – východ bude usilovat o tvorbu sdíleného prostoru pro začínající podnikatele a rozvoj kreativního odvětví.

Jedna z projektových aktivit je zaměřena na podporu mezioborové spolupráce na středních školách. Díky aktivitě budou studenti třech středních škol (ISŠTE Sokolov, SŠŽ Sokolov a SUPSKV – Střední umělecko-průmyslová škola) vytvářet společnými silami výukovou pomůcku, kterou bude možné využívat na jednotlivých školách i po skončení projektu. Budou spolupracovat obory jako designer, aranžér, informační technologie a elektrotechnika. Studenti mohou například pomocí série videí zpracovat probíranou látku tak, aby byla lépe zapamatovatelná. Pokud totiž budou mít videa příběh a budou hraná, bude pro žáky jednodušší pochopit, o čem daná látka pojednává. Výhodou je také, že studenti vytvářející výukovou pomůcku, musí látku nastudovat a tedy i pochopit.

Menu