Žadatel: Vysoká škola Hof

Partner bez finanční spoluúčasti: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, p. o.

Finanční podpora:

  • VŠ Hof 1 724 €
  • Cíl EÚS (Euroregio Egrensis) 9 770 €
  • Celkové způsobilé výdaje 11 494 €

V rámci projektu se uskuteční dvoudenní exkurze pro 15 žáků ISŠTE Sokolov, p. o na Vysokou školu Hof v listopadu 2021. Podobně pak 15 studentů Vysoké školy Hof navštíví ISŠTE Sokolov, p. o. v listopadu 2021. U obou dvoudenních exkurzí se kromě představení organizací plánuje řada pro společných aktivity na navazování kontaktů a poznávání jiného prostředí. Uskutečňuje se to prostřednictvím interkulturní jazykové animace ke vzájemnému poznávání, prohlídky podniků ne obou stranách hranice a vyřešením společného technického úkolu ve smíšených česko-bavorských skupinách v dílnách Vysoké školy Hof, respektive ISŠTE Sokolov, p. o. Prohlídky Sokolova a Hofu přidávají programu prvek rozšíření znalosti cizího sociokulturního prostředí. Společná realizace programu je zajištěna personálem žadatele a projektového partnera.

Personál českého partnera projektu se podílí i na aktivitách na německé straně, to znamená, že se čeští učitelé zúčastní programu v Německu, respektive personál Vysoké školy Hof se zúčastní programu v Česku. Obě strany se podílejí na tvorbě a realizaci plánovaného programu. Vyučující a studenti Vysoké školy Hof i žáci a vyučující ISŠTE Sokolov, p. o. i navážou přeshraniční školní kontakty v sekci odborného vzdělávání a podporou poznávání německého i českého kulturního prostředí.

Zpráva o výjezdu žáků ISŠTE Sokolov do Hofu 11-2021

Zpráva o návštěvě studentů VŠ Hof v Sokolově 11-2021

Menu