Realizace projektu: 1. dubna 2009 – 30. září 2011
Partner projektu: Bildungsinstitut PSCHERER, gGmbH
Výše projektových nákladů: 618,097.00 EUR

Aktivity projektu:
Úprava prostor a pořízení technického vybavení (modely) pro získání certifikace SOLARTEUR. Tato certifikace ISŠTE Sokolov umožní poskytovat vzdělání v zajímavém a poptávaném oboru: „Montáž a instalace vybavení pro získávání energie z obnovitelných zdrojů (Mechanik elektrotechnických a instalatérských zařízení)“. Studenti se kromě teorie naučí prakticky montovat např. solární panely, fotovoltaické články a tepelná čerpadla na budovy a připojovat je na elektrické a instalatérské rozvody budov.
Certifikace umožní škole otevřít nový 4letý studijní obor. Po tomto oboru je značná poptávka ze strany studentů. Také podnikatelé (hlavně stavební firmy) mají o takovéto absolventy stoupající zájem. Do budoucna se jedná o nesmírně růstový obor.
Většina aktivit projektu bude probíhat ve stejnou dobu na obou stranách hranice. Bude docházet k pravidelným výměnám studentů i jejich doprovodu. Většina aktivit je zrcadlového charakteru. Taktéž pořízení nezbytného vybavení bude projednáno a pořízeno za oboustranné spolupráce. Oba partneři se na realizaci projektu podílí stejnou měrou, a to organizačně, finančně i personálně.

Menu