Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0005
Realizace projektu: 01. 01. 2010 – 30. 06. 2011

V rámci projektu bude zřízeno vzdělávací středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) při ISŠTE Sokolov. Činnost tohoto vzdělávacího střediska bude směřovat ke zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky DVPP.
Hlavním cílem projektu je zvýšení odborného a metodického vzdělávání pedagogických pracovníků a jeho dostupnosti v okrese Sokolov. Tím se vytvoří předpoklady pro napojení systému čeloživotního vzdělávání na systém DVPP a ISŠTE Sokolov tak bude mít možnost transformovat se v přirozené centrum vzdělávání v okrese.
Bude zřízeno odborně metodické vzdělávací středisko včetně 7 metodických kabinetů v okrese Sokolov (v rámci celokrajového záměru plánované sítě vzdělávacích středisek). Součástí projektu bude vyškolení skupiny 25 plně kompetenčně vybavených metodiků základních a středních škol v okrese Sokolov, a to celkem ve 25 akreditovaných kurzech DVPP.
Účastníci projektu vytvoří odborně – metodický tým jehož úkolem bude realizace programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v nově vytvořeném středisku.

Projekt je realizován ve spolupráci s Agenturou projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje a Gymnáziem Sokolov.

Menu