Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo GS: CZ.1.07/1.1.11/01.0017

Cílem projektu je vhodně zvolenými nástroji zvýšit motivaci žáků základních škol sokolovského regionu ke vzdělávání se v technických oborech. Předložit žákům 8. a 9. tříd ZŠ co nejvíce informací o technických oborech. Přivést je do dílen školy, aby se mohli přesvědčit o své manuální zručnosti, aby si vyzkoušeli, jestli je manuální práce baví, přivést je do strojírenských podniků regionu a seznámit je s jednotlivými provozy.
Cílem projektu je ovlivnit názor žáků ZŠ a jejich rodičů na technické profese, dovést žáky i rodiče k přesvědčení, že je studium technického oboru velmi dobrou a perspektivní volbou. Cílem je změnit povědomí o technických oborech jako o „špinavých“ a podřadných. Podchytit žáky základních škol, aby sami na základě získaných poznatků vyhodnotili svůj zájem. A naopak, aby někteří žáci rovnou zjistili, že volba technického oboru je pro ně nepřijatelná, například z důvodu, že jsou velmi manuálně nezruční. Jde i o to, aby do prvních ročníků přicházeli žáci, kteří ví, co je čeká ve škole i v zaměstnání. Projekt je zaměřen i na spolupráci s výchovnými poradci základních škol. Jejich účast v projektu je nezbytná pro splnění všech aktivit a cílů projektu. Klíčovými aktivitami projektu je přímá práce se žáky 8. a 9. tříd ZŠ v několika rovinách, vytvoření elektronické prezentace 14ti technických oborů a zvyšování motivace ke vzdělávání již stávajících žáků technických oborů ISŠTE Sokolov, jejichž motivace je nízká a hrozí jejich vyřazení z oboru.
Projekt respektuje rovnost příležitostí.

Cílové skupiny:
1. Žáci ZŠ 8. a 9. ročníků vybraných 12ti ZŠ Sokolovska.
2. Žáci technických oborů ISŠTE Sokolov.
3. Výchovní poradci (nebo jiní určení učitelé) 12ti ZŠ Sokolovska.
4. Učitelé technických oborů ISŠTE.

Menu