Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: 4.1 – Systémový rámec celoživotního učení
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/4.1.00/33.0015
Doba realizace projektu: 1. 4. 2012 – 30. 6. 2015
Realizátor projektu: MŠMT
Partneři projektu: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Odborový svaz KOVO, Asociace krajů

Projekt POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s partnerem Národním ústavem pro vzdělávání.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu POSPOLU je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce škol vedle odborného výcviku a odborné praxe ve firmách. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

Zdrojem informací k návrhům systémových opatření je pilotní ověřování stávající spolupráce mezi školami a firmami ve vybraných oborech převážně technického charakteru. V Karlovarském kraji se projektu Pospolu zapojily čtyři školy a jeden sociální partner, konkrétně Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Nejdek, Střední průmyslová škola Ostrov a Witte Automotive Nejdek.

Všechny školy se účastní monitoringu spolupráce škol a zaměstnavatelů, projekt je zaměřen na obory Nástrojař, Strojírenství, Elektrotechnika a Provoz a ekonomika dopravy. Od června 2014 do ledna 2015 bude probíhat výcvik, stáže a praxe žáků i učitelů, přednášky a další aktivity, které sledují bližší sepětí teorie a praxe.
Podrobné informace naleznete na stránkách projektu.

Menu