Město Sokolov přispělo na tyto akce, které pořádala ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace:

Studentský pochod
42. ročník se uskutečnil 5. listopadu 2016 na trasách Nejdek – Přebuz – Bublava – Kraslice, Nejdek – Přebuz – Špičák – Kraslice, Nejde – Přebuz – Vysoká Pec, Přebuz – Kraslice.

Kam po základní škole?
Kontraktační výstava středních škol zřizovaných Karlovarským krajem, jejíž součástí byl i Den otevřených dveří ISŠTE Sokolov, příspěvková organizace, se uskutečnila 6. října 2016.

Čištění Ohře 2016
V sobotu 10. září se 28 současných a bývalých žáků naší školy společně s učitelem TV Rostislavem Kurfürstem pustilo do podzimního čištění řeky v rámci ekologické výchovy a vzdělávání žáků naší školy. V úseku Kynšperk nad Ohří – Sokokolov ukládali „čističi“ nasbíraný odpad do igelitových pytlů nebo ho shromažďovali na břehu řeky.

Studentský pochod
41. ročník se uskutečnil 7. listopadu 2015 na trasách Nejdek – Přebuz – Bublava – Kraslice, Nejdek – Přebuz – Špičák – Kraslice, Nejde – Přebuz – Vysoká Pec, Přebuz – Kraslice.

„Kam po základní škole“
Dne 22. října 2015 pořádala ISŠTE Sokolov tradiční akci s názvem „Kam po základní škole.“ Tradiční obrovský zájem žáků, rodičů i veřejnosti doplňuje i Den otevřených dveří ISŠTE Sokolov, kde škola otevírá i veřejnosti své architektonicky unikátní prostory. Samotnou výstavu středních škol v letošním roce navštívilo na 900 zájemců o informace.

Čištění Ohře 2013
Téměř 30 současných a bývalých žáků Integrované střední školy technické a ekonomické Sokolov společně s učiteli Rostislavem Kurfürstem a Josefem Horvátem, čistili v rámci ekologické výchovy v neděli 15. 9. 2013 Ohři mezi městy Kynšperk nad Ohří a Sokolov.

Newton Cup 2012
Za podpory Města Sokolov se v tomto roce opět uskutečnila soutěž modelů vozidel poháněných fotovoltaickými články a vozidel s reaktivním pohonem vyrobených žáky základních škol a žáky ISŠTE Sokolov v prostorách sportovní haly ISŠTE Sokolov. Žáci soutěžili ve čtyřech kategoriích: modely pozemních strojů, lodní doprava, vzdušná doprava, vesmír. Díky podpoře Města Sokolov byly na akci nakoupené nové stavebnice a další materiál pro potřeby soutěží jednotlivých modelů a také ceny pro nejlepší modely v jednotlivých kategoriích.
Datum konání akce: 12. dubna 2012
Výše grantu: 15 000 Kč

Hartenberské školnění – 5. ročník
Za podpory Města Sokolov se v tomto roce uskutečnil již 5. ročník akce s názvem „Hartenberské školnění“ na hradě Hartenberg v Hřebenech u Sokolova. Na akci se podíleli studenti a pedagogové ISŠTE Sokolov, kteří vytvořili naučnou stezku s fyzikálními pokusy, matematickými hrami a sportovními aktivitami pro žáky regionálních základních škol a nejen pro ně. Díky podpoře Města Sokolov byl pro akci nakoupen materiál na zhotovení pomůcek pro pokusy a pro vlastní průběh akce, občerstvení a ceny pro účastníky.
Akce proběhla dne 22. června 2012
Výše grantu: 50 000 Kč

Čištění řeky Ohře 2012
Tento rok proběhl již 4. ročník úspěšné akce s názvem Čištění řeky Ohře. Na akci se podíleli studenti a pedagogové z ISŠTE Sokolov. V rámci akce se čistila část řeky Ohře mezi městy Kynšperk nad Ohří a Sokolov. Z příspěvku Města Sokolov byla zajištěna doprava účastníků na místo konání akce, ochranné pomůcky, igelitové pytle, svoz a likvidace odpadu a také občerstvení.
Akce proběhla dne 9. září 2012
Výše dotace z rozpočtu města Sokolova: 20 000 Kč

38. Studentský pochod
Integrovaná střední škola technická a ekonomická jako každý rok uspořádala první listopadovou sobotu již 37. ročník turistického pochodu na tradiční trase Sokolov – Nejdek – Přebuz – Kraslice. Každý účastník dostal mapu a popisy tras. V cíli bylo připraveno občerstvení i doprava v nepříznivém počasí.
Akce proběhla dne 3. listopadu 2012
Výše dotace z rozpočtu města Sokolova: 10 000 Kč

Výstava středních škol „ŠKOLA 2013“
Akce s dlouholetou tradicí byla realizována pracovníky a žáky ISŠTE Sokolov ve sportovní hale školy. Školy zde měly možnost seznámit žáky posledních ročníků základních škol s aktuální nabídkou oborů, které otevírají, s výukovými programy, formami studia i s konkrétními výsledky práce svých žáků. Z prostředků Města Sokolov byla hrazena propagace akce, materiál strojní, elektro a stavení pro výstavu a další nezbytné pomůcky a nástroje pro zdárný průběh výstavy.
Akce proběhla dne 23. a 24. listopadu 2012
Výše dotace z rozpočtu města Sokolov: 25 000 Kč

Menu