Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0496
Doba realizace projektu: 16. 04. 2012 – 15. 04. 2014 (24 měsíců)

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných.

Aktivity projektu:

1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
2. Individualizace výuky cizích jazyků
3. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
4. Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti

Digitální učební materiály ke stažení.

Menu