Reg. číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_084/0009726
Doba realizace: 1. 9. 2018 – 31. 8. 2020
Žadatel/příjemce: Institut pro zaměstnanost a rozvoj Karlovarského kraje, z.ú. (nositel Paktu zaměstnanosti Karlovarského kraje)

Partneři bez finančního příspěvku:

  • Integrovaná střední škola Cheb, příspěvková organizace
  • Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace
  • Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace
  • Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace
  • Západočeská univerzita v Plzni
  • Úřad práce České republiky

Projekt je zaměřen na zvýšení zaměstnanosti mladých lidí do 25 let v Karlovarském kraji. Studenty posledních ročníků středních a vysokých škol a absolventy připravuje na vstup na trh práce pro potřeby místních zaměstnavatelů prostřednictvím řady aktivit jako jsou motivační workshopy, krátkodobá praktika a stáže u zaměstnavatelů, odborné kurzy, veletrhy pracovních příležitostí a náborové dny na školách. Absolventům škol pomůže najít uplatnění na trhu práce v Karlovarském kraji.

Aktivity:
KA 1 Motivační workshopy pro žáky
KA 2 Krátkodobá praktika žáků u zaměstnavatelů
KA 3 Stáže žáků u zaměstnavatelů
KA 4 Odborné kurzy pro zvýšení kvalifikace žáků
KA 5 Veletrhy pracovních příležitostí
KA 6 Náborové dny na školách
KA 7 Motivační kurzy pro absolventy
KA 8 Zprostředkování zaměstnání pro absolventy škol

Exkurze v SKF v Chodově

Menu