Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/03.0019
Doba realizace projektu: 01. 03. 2011 – 30. 06. 2012

Cílem projektu je vytvoření multifunkčního informačního centra (dále IC) ISŠTE Sokolov, které se bude zaměřovat především na propagaci možností praxí a konečných pracovních příležitostí u zaměstnavatelů a podporovat další spolupráci školy se zaměstnavateli.
Vytvořením tohoto IC vznikne zázemí pro víceúčelový prostor, kde se budou pořádat vzdělávací aktivity pro žáky a pedagogy škol. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou přednášek, seminářů, besed se zaměstnavateli či výstav týkajících se odborného vzdělávání, jeho vývoje a možnostech.
Cílem projektu je také zvýšení povědomí a motivace ke vzdělávání v technických oborech. Žákům základních i středních škol budou představeny možnosti praxí a profesního uplatnění u zaměstnavatelů v regionu, které na ně čekají při studiu či po úspěšném ukončení učebního nebo studijního oboru školy. Žákům středních škol budou studijní praxe nejen představeny, ale i umožněny u vybraných konečných zaměstnavatelů.
Díky projektu se prohloubí spolupráce ISŠTE Sokolov se zaměstnavateli v regionu. Škola bude mít přístup k aktuálním a konkrétním informacím o požadavcích zaměstnavatelů na pracovníky, což povede ke zlepšení klíčových kompetencí absolventů garantujících jejich uplatnitelnost na trhu práce a zvýšení motivace k dalšímu vzdělávání.
Aktivity projektu:
1. Vymezení a vytvoření zázemí informačního centra, jeho vybavení
2. Podpora tvorby webových stránek a marketingový plán školy
3. Propagace pracovních příležitostí a praxí u zaměstnavatelů na ZŠ
4. Propagace pracovních příležitostí a praxí u zaměstnavatelů na ISŠTE Sokolov

Projekt je realizován ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Poohří, Okresní hospodářskou komorou Cheb a společností Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Spolupracující školy:
ZŠ Křižíkova, Sokolov
ZŠ Švabinského, Sokolov
ZŠ Pionýrů, Sokolov
ZŠ Loket
ZŠ a MŠ Kraslice, Havlíčkova
ZŠ Komenského Chodov
ZŠ Kynšperk nad Ohří
ZŠ Kraslice, Dukelská
ZŠ Rokycanova, Sokolov
ZŠ Boženy Němcové, Sokolov
ZŠ Lomnice
ZŠ Habartov

Menu