Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.18/01.0018
Doba realizace projektu: 1. 3. 2012 – 30. 6. 2014 (28 měsíců)

Cílem projektu je zlepšování podmínek pro výuku přírodovědných, technických a řemeslných oborů s důrazem na zvýšení motivace pro přírodovědné a technické vzdělávání a vzdělanostní společnost. Zajištění systémové a technické podpory pro motivaci a výuku technických a přírodovědných oborů. Zajištění motivačních podmínek v podobě exkurzí, stáží a technického či materiálního vybavení. Tvorba modulových vzdělávacích programů pro podporu výuky předmětů matematika, fyzika, chemie a biologie. Tvorba modulových vzdělávacích programů pro podporu výuky vybraných technických oborů – studijních i učebních.

Tvorba e-learningové podpory Školních vzdělávacích programů k rozvoji klíčových kompetencí ve formě kurzů v Moodle pro předměty přírodovědné, technické a řemeslné pro žáky studijních a učebních oborů, včetně jejich ověření. V projektu se jedná o e-learningovou podporu běžné prezenční výuky, takzvaný „blended learning“. Jde hlavně o podporu aktivit a činností vedoucích k získávání kompetencí.

Aktivity projektu:
Vzdělávání tvůrců a nastavení standardů kurzů.
Tvorba modulových vzdělávacích programů pro podporu výuky přírodovědných oborů.
Tvorba modulových vzdělávacích programů pro podporu výuky technických oborů.
Ověření modulových vzdělávacích programů pro podporu výuky přírodovědných oborů.
Ověření modulových vzdělávacích programů pro podporu výuky technických oborů.
Exkurze žáků ISŠTE Sokolov.
Zvýšení motivace žáků ke vzdělávání v technických a přírodovědných oborech.

Projekt je realizován ve spolupráci s Gymnáziem Cheb, Hospodářskou a sociální radou Sokolovska a sdružením Metodik.cz.
V rámci tohoto projektu prostřednictvím klíčové aktivity č. 1 – 4 bylo vytvořeno 10 Modulových vzdělávacích programů a podobě eLearningu dostupných na moodle.isste.cz.

Menu