Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Podpora nabídky dalšího vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.12/03.0022
Doba realizace projektu: 2. 1. 2013 – 31. 5. 2014

Cílem projektu je rozšíření a inovace vzdělávací nabídky Dalšího vzdělávání v návaznosti na potřeby zaměstnavatelů v Karlovarském kraji. Projekt řeší potřeby účastníků dalšího vzdělávání – zaměstnanců prostřednictvím tvorby komplexního produktu dalšího vzdělávání, zahrnující komplexní soubor devíti vzdělávacích programů ve vazbě na Národní soustavu kvalifikací tzv. Dílčích kvalifikací, a to kombinací s e-learningovými a mobilními aplikacemi a s dopomocí webového vzdělávacího portálu.
Návazným cílem je vytvoření studijních opor (elektronických i tištěných) a vytvoření e-learningových programů pro devět programů Dílčích kvalifikací. A dále rozšíření vzdělávací nabídky pro vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání v oblasti specifik vzdělávání dospělých a využití nových forem vzdělávání ve vzdělávací praxi.

Popis cílové skupiny
Primární cílová skupina jsou účastníci dalšího vzdělávání v rámci programů Dílčích kompetencí v oborech stavebních, strojních a elektrotechnických.
Sekundární cílovou skupinou jsou lektoři dalšího vzdělávání a pracovníci vzdělávacích institucí působících v oblasti dalšího vzdělávání dospělých.

Aktivity projektu

1. Tvorba studijních opor pro kurzy DV I. – zpracování vzdělávacího obsahu programů Dílčích kvalifikací.
2. Tvorba studijních opor pro kurz pro vzdělavatele účastníků DV I. – zpracování obsahu kurzu.
3. Tvorba studijních opor pro kurzy DV II. – technické převedení obsahů do podoby vzdělávacích e-kurzů, mobilních vzdělávacích aplikací, výroba a provoz webového vzdělávacího portálu.
4. Tvorba studijních opor pro vzdělavatele účastníků DV II. – technické převedení obsahů do podoby vzdělávacích e-kurzů, mobilních vzdělávacích aplikací.
5. Pilotní ověření výstupů KA KA 3 projektu pro účastníky DV – workshopy, konference, pilotní ověření, evaluace.
6. Pilotní ověření výstupů KA KA 4 – workshop, pilotní ověření kurzu.

 

Menu