Období realizace projektu: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2010

Realizátoři projektu:
Asistenční centrum, a.s. (příjemce)
Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov (partner)
SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR (partner)

Cílové skupiny projektu:
– žáci středních škol Karlovarského kraje
– pedagogové středních škol v Karlovarském kraji

Projekt je zaměřen na podporu komunikace a spolupráce subjektů ze školské a zaměstnavatelské sféry, s cílem zvýšit kvalitu počátečního vzdělávání v Karlovarském kraji. V současné době je stav na trhu práce v Karlovarském kraji, a potažmo v celé ČR, značně nevyvážen:
– nedostatek řemeslných a technických pracovníků;
– absolventi vzdělaní v teoretické, nikoliv však v praktické rovině;
– absolventi vzdělaní dle zastaralých učebních osnov.

Předmětem projektu tudíž není jen podpora a zlepšení komunikace mezi odbornými školami a zaměstnavateli, ale také iniciování změn učebních osnov a zařazení praktických dovedností do výuky. Praktická stránka vzdělávání je pro absolventy dnes velmi důležitá především pro úspěšné zařazení se do pracovního procesu.

Cíle projektu:
1. celokrajské zázemí pro podporu komunikace a spolupráce SOŠ a zaměstnavatelů
2. zvýšení kvality počátečního vzdělávání v Karlovarském kraji
3. nastavení jednotného systému předávání praktických zkušeností pracovníků firem do výuky
4. vytvoření přehledu o zaměstnavatelích v kraji
5. cílená pozitivní motivace zapojení zaměstnavatelů do systému praxí a odborné výuky
6. vytvoření informačního systému pro školy a zaměstnavatele (webový portál)
7. přenesení průřezových zkušeností mezi zaměstnavateli a školami na území Karlovarského kraje
8. případná iniciace aktivit vedoucích k dílčím projektům jednotlivých škol či zaměstnavatelů

Hlavní aktivity projektu:
kontaktování a komunikace se zástupci škol a zaměstnavatelů v Karlovarském kraji
semináře a oborová setkání zástupců škol a zaměstnavatelů
tvorba návrhů vedoucích k celkovému zlepšení a zvýšení kvality ve vzdělávání
úprava výuky na základě Technologických profilů zaměstnavatelů, které budou v rámci projektu zpracovány v 6-ti různých oborech
zpracování a provoz projektových webových stránek

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Menu