Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Oblast podpory: Počáteční vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004
Doba realizace projektu: 1. 8. 2013 – 30. 6. 2015
Realizátor projektu: Karlovarský kraj
Zadavatel: MŠMT (OP VK)
Částka pro ISŠTE Sokolov: 5 760 124,26 Kč

Cílem projektu je investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách Karlovarského kraje. V projektu je zapojeno 12 středních škol regionu, finančních partnerů projektu. Ty budou podporovat přírodovědné a technické vzdělávání nejen na svých školách, ale i na základních školách, se kterými v rámci projektu naváží úzkou spolupráci.

V projektu je naplánováno 5 klíčových aktivit, z nichž první dvě jsou zaměřeny na investiční a neinvestiční podporu zapojených škol, třetí je zaměřena na podporu vzájemné spolupráce SŠ a ZŠ a sociálních partnerů. Cílem čtvrté aktivity je metodická podpora škol (celokrajská setkání metodiků a vedoucích předmětových komisí, atd.) a pátá klíčová aktivita je zaměřena na podporu jazykové vybavenosti žáků, především využití metody CLIL.

Realizace projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji“ byla k datu 30. 6. 2015 ukončena, probíhá administrace projektu.

Aktivity projektu:
1. Investiční vybavení laboratoří, odborných učeben a středisek praktického vyučování
2. Neinvestiční podpora středních a základních škol
3. Podpora spolupráce středních a základních škol včetně spolupráce se zaměstnavateli
4. Realizace krajských setkání v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání
5. Podpora jazykové vybavenosti žáků v technických a přírodovědných oborech

Menu