Projekt Zelený kompas vznikl se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v Karlovarském kraji. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů a jejich pedagogických pracovníků v oblasti životního prostředí a zajistit tak dlouhodobý rozvoj zdělávání v této oblasti.
Projekt je podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, konkrétně v oblasti podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání.
Projekt je realizován Okresní hospodářskou komorou Cheb za spolupráce partnerů projektu, jimiž jsou: Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov a Hospodářská a sociální rada Sokolovska.

Menu