Absolventi jsou kvalifikovaní pracovníci, kteří se uplatní ve strojírenství, ve výrobních, montážních a opravárenských provozech podniku, jako strojní zámečník, montér zámečník, provozní zámečník, montér a mechanik, montér točivých strojů, zámečník kolejových konstrukcí, zámečník kolejových vozidel, montér ocelových konstrukcí, montér plynovodů, montér vzduchotechniky, důlní zámečník, kontrolor strojírenských výrobků, montér kotlář a montér potrubář. V případě absolvování příslušného kurzu, vykonaní zkoušky a získání příslušného oprávnění je kvalifikován i pro další činnosti (např. svářeč).

Učební plán 23-51-H/01 Strojní mechanik

Profil absolventa

Absolvent oboru Strojní mechanik se uplatní ve strojírenských firmách a provozech, ve veřejných službách a ve sféře živnostenského podnikání při výrobě, montáži, opravách a servisních činnostech strojírenských výrobků, strojů a zařízení používaných ve strojírenství, stavebnictví, energetice, v těžebním, hutním a chemickém průmyslu, v zemědělství, dopravě a dalších odvětvích hospodářství. Je připraven vyrábět a sestavit, provádět údržbu, popř. opravit funkční celky strojů, zařízení a konstrukcí a jejich jednotlivých součástí, technologická zařízení, mechanizační prostředky, ocelové konstrukce, potrubní celky apod. Absolvent je kvalifikovaný pracovník schopný samostatně vykonávat práce související se sestavováním částí strojů a strojních zařízení a v živnostech v pozici zaměstnance i podnikatele.

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru strojní mechanik může během studia ve 2. a 3. ročníku získat následující osvědčení a certifikáty, popřípadě další doklady, rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Zaškolení:
· ZP311-1W01 zaškolení pro ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem
· ZP311- 8W01 zaškolení pro ruční pájení plamenem
Základní kurzy:
· ZK111W01 základní kurz ručního obloukového svařování obalenou elektrodou
· ZK131W21 základní kurz ručního svařování tavící se elektrodou v inertním plynu (MIG)
· ZK311W01 základní kurz ručního svařování kyslíko-acetylenovým plamenem
Zkoušky na závěr základních kurzů se skládají z praktické a teoretické části. Zkoušky se skládají před pověřeným zkušebním orgánem.

Europass – první evropský doklad o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci, usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.

Menu