Absolvent se uplatní nejen v oboru autoopravárenství, či jako prodejce automobilů, ale také v běžné strojírenské praxi. Své znalosti může využívat i na odborech dopravy státní správy či stanicích technické kontroly.
Po úspěšném absolvování studia může pokračovat ve studiu, kde se mu otevřou další možnosti uplatnění.

Učební plán 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

Profil absolventa

Absolvent je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se při opravách, údržbě, diagnostice, seřizování a oprav osobních a nákladních vozidel. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se ve výrobě, v opravárenských provozech, servisech, stanicích technické kontroly, stanicích měření emisí, v dopravě a podobně.
Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání.

Osvědčení a certifikáty

Žák může během studia absolvovat kurz stehování autodílu a zkoušku ZP 135-1 W01 (dle EU) s uplatněním stehování autodílů do tloušťky plechu .
Dále může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Řidičské oprávnění pro řízení vozidel do 3,5 t (osobní vozidla), ale také oprávnění pro řízení vozidel nad 3,5 t (nákladní vozidla).
Europass – je prvním dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech a popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy v celé EU.

Menu