Absolvent je připraven k výkonu povolání souvisejícího se strojním obráběním, např. obráběč kovů, soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů nebo obsluha NC a CNC strojů. Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se může absolvent ucházet o přijetí do studijního oboru ukončeném maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Učební plán 23-56-H/01 Obráběč kovů

Profil absolventa

Absolvent je schopný samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, fréza, bruska, vrtačka), obsluhovat a řídit průběh obrábění na číslicově řízených obráběcích strojích a sestavit jednoduchý program na číslicově řízené stroje, umí kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné obráběcí nástroje. Absolvent je schopný na základě výkresové dokumentace stanovit vhodný pracovní postup, vhodné obráběcí stroje, nástroje a pomůcky. Absolvent rozumí a umí komunikovat odbornou terminologií, vztahující se k oboru. Orientuje se v zásadách ochrany životního prostředí a dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví.

Osvědčení a certifikáty

Žák oboru Obráběč kovů může během studia získat následující osvědčení, certifikáty a další doklady rozšiřující jeho možnosti uplatnění na trhu práce:
Europass – je prvním evropským dokladem o vzdělání a pracovních zkušenostech, popisuje získanou kvalifikaci. Usnadňuje komunikaci mezi zaměstnavateli a absolventy školy v celé Evropské unii.
Osvědčení o absolvování základního kurzu programování na CNC strojích s řídícím systémem Fanuc a Heidenhaim v rámci výběrových nepovinných odborných předmětů.

Menu