Vzdělávací program oboru Informační technologie je zaměřen na správu počítačových sítí, operační systémy, programování, počítačovou grafiku, webové aplikace aj. Absolventi jsou připraveni jako kvalifikovaní odborníci IT v různých odvětvích, např. technik IT, pracovník uživatelské podpory, programátor, správce aplikací, správce operačních systémů, správce sítí, obchodník s prostředky IT aj.

Menu