Po úspěšném dokončení studia mají absolventi nejen středoškolské technické vzdělání s maturitou, ale i znalosti, které jim umožní získat perspektivní pozice mezi technickými odborníky. Díky elektrotechnickému a ekonomickému přehledu získávají navíc schopnost efektivně komunikovat s vyšším firemním managementem orientovaným mimo IT technologie.

Vzdělávací programy ekonomických oborů jsou zaměřené na veřejnou správu a ekonomiku a podnikání. Absolventi oboru Veřejnosprávní činnost jsou připravováni zejména pro pracovní uplatnění ve státní správě a samosprávě. Vzhledem ke komplexní přípravě v ekonomických předmětech se s nimi často také setkáváme ve sféře ekonomicko-podnikatelské. V oboru Ekonomika a podnikání je cílem připravit žáky pro budoucí profesní dráhu ekonomů, manažerů a účetních. Současně se mohou uplatnit jako zaměstnanci různých institucí a úřadů

 

V procesu vzdělávání získají absolventi elektro oborů vyvážené základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, které umí využívat při řešení praktických úkolů. Absolvent jsou připraveni pro složení zkoušek podle Vyhlášky č. 50/1978S., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Menu