Přijímací řízení 2020/2021: nabízené obory vzdělávání

Pro uchazeče o studium na naší škole připravujeme každoročně dny otevřených dveří. Mimo tyto termíny si lze domluvit individuální prohlídku školy – informace podá ředitel školy Mgr. Pavel Janus (352 466 163, 774 892 590).

Informace k přijímání na střední školy jsou k dispozici na webu MŠMT ČR a na Školském portálu Karlovarského kraje.

Našim žákům nabízíme ubytování v domově mládeže.

Menu