Výplata stipendií z rozpočtu KK

4. 2. 2020

Infomace pro žáky školy: Výplata motivačních a prospěchových stipendií z finančních prostředků z rozpočtu Karlovarského kraje bude prováděna v pokladně školy dne 12. 2. 2020 v době 13:00-14:30 hodin, v následujících dnech v době 7:00-14:30 hodin. Seznam žáků, kteří mají nárok na výplatu stipendií, obdrželi třídní učitelé.

Veřejnosprávní činnost – obor NEjen pro dívky!

30. 1. 2020

23 let!!! Z pohledu dějin lidstva se jedná o pouhý okamžik, avšak z hlediska historie naší školy jde o významný časový úsek. Přesně tak dlouho totiž vyučujeme obor Veřejnosprávní činnost, který vás připraví na studium na VŠ a jeho absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu práce. Kterým odborným předmětům byste se v případě…

Vítězové soutěže Finanční gramotnost

29. 1. 2020

Naši žáci druhého až čtvrtého ročníku oboru Ekonomika a podnikání patří mezi 12 118 žáků středních škol republiky, kteří se v letošním roce zapojili do 9. ročníku soutěže Finanční gramotnost. Každý soutěžící řešil otázky s finanční a ekonomickou problematikou včetně řešení početních úloh zaměřených na výpočty z oblasti bankovnictví a inflace. Úspěšným řešitelům školního kola…

Zamyšlení nad knihou

23. 1. 2020

Již loňský školní rok jsme ve spolupráci s žáky realizovali několik besed o knize. Naše odpolední setkávání tkví v tom, že si vybraná třída zvolí knihu, o které chce diskutovat, představí ji ostatním zúčastněným a poté má každý možnost podělit se o své zážitky či postřehy z četby. Cílem besed je, aby se žáci dokázali…

Den otevřených dveří

7. 1. 2020

Ve čtvrtek 9. ledna 2020 se na naší škole koná den otevřených dveří. Škola bude otevřená od 9:00 do 17:00 hodin. Zájemci o studium i široká veřejnost tak má možnost nahlédnout „pod pokličku školy“ a získat informace o podmínkách a průběhu studia, o spolupráci s firmami a možnostech uplatnění našich absolventů po ukončení školy. Průvodci budou především…

Menu